Aktuality

Aktuality

Zpět na výpis aktualit

Chovatelská přehlídka loveckých trofejí

30.4.2015

Chovatelská přehlídka loveckých trofejí „Rosicka“ ulovených v roce 2014-2015

Stalo se tradicí, že počátkem nového mysliveckého roku Město Rosice pořádá  za podpory hlavního partnera akce – podniku Lesy České republiky, s.p., hodnotitelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbách v obvodu působnosti jeho úřadu. Ten tvoří honební plochy o výměře 16 137 ha, s 19 honitbami, kde bylo v mysliveckém roce 2014-2015 uloveno 34 ks vysoké, 249 ks zvěře srnčí a 860 ks zvěře černé. Přes mnohdy myslivecky atraktivní trofeje žádná z nich nedosahovala medailových hodnot. Stejně jako v předchozím období jsou výsledky chovu zvěře negativně ovlivňovány úhyny zvěře zapříčiněné střety s dopravními prostředky. V blízkosti komunikací bylo nalezeno 64 ks uhynulé zvěře se znaky po střetu s vozidlem.
Letošní přehlídka se konala ve dnech 17. a 18 dubna ve společenském sále kulturního domu v Zastávce. Páteční dopoledne bylo věnováno žákům ZŠ Zastávka. V rámci výuky, kterou vedli lesní pedagogové, pracovníci LS Náměšť nad Oslavou, pan Milan Šalplachta a pan Josef Homola, se žáci v poutavých přednáškách dozvěděli více o lese, jeho významu pro život lidí a zvířat. Výklad byl doplněn o dotazy a soutěže s drobnými odměnami za správné odpovědi. Žáci tradičně obohatili a doplnili program svými výtvarnými pracemi. Pátek odpoledne a sobota byla určena laické i odborné veřejnosti.
Skvělá atmosféra „lesní pedagogiky“, diskuze účastníků nad trofejemi nebo polemiky a dohady kolem všedních strastí a radostí při výkonu myslivosti ukázaly správnost a potřebnost konání hodnotitelských přehlídek nejen pro poučení, ale i zachování přátelských vztahů.

 

     

 

Zpět na výpis aktualit