Projekty

Projekty

Zpět na výpis projektů

Podpora projektového manažera

1/2008 − 12/2008

Mikroregion Kahan dso  podal žádost  o finanční podporu . Podpora zpracování rozvojových projektů mikroregionů a místních akčních skupin v Jihomoravském kraji připravované na čerpání finančních prostředků EU

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na zpracování dokumentace pro rozvojové  projekty mikroregionu „Destinační management Mikroregionu Kahan“ a „Zvýšení kvality vzdělávání v Mikroregionu Kahan“.

V rámci zpracování projektové dokumentace těchto projektů bude provedeno:

  1. detailní rozpracování projektových záměrů (2 ks),
  2. vytvoření logického rámce projektů (2 ks),
  3. posouzení finančního zdraví Mikroregionu Kahan jako žadatele o dotaci (2 ks), 
  4. vytvoření studií proveditelnosti a analýzy CBA projektů (2 ks),
  5. zpracování projektové žádosti projektů v souladu s prováděcí dokumentací
    ROP Jihovýchod a OP VK (2 ks).

Požadovaná výše podpory (v Kč a v %): Celková výše podpory: projekt 100 000,- Kč, tj. 37,8 % výdajů.

Dále bylo MR Kahan doručeno rozhodnutí o schválení  dotace  z rozpočtu JmK  v rámci programu „ Podpora zpracování dokumentace pro rozvojové projekty mikroregionů a MAS „  ve výši 100 000,- Kč. Základ pro stanovení výše 264 000 ,- Kč.

Zpět na výpis projektů