Projekty

Projekty

Zpět na výpis projektů

Celoživotní vzdělávání

01.09.2010 − 31.01.2012

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na vytvoření nabídky kurzů celoživotního vzdělávání v oblasti jazyků, ICT, podnikatelských a řídicích dovedností pro široké spektrum cílových skupin v mikroregionu Kahan. Mikroregion má ve srovnání s průměrem ČR i Jihomoravského kraje nízkou vzdělanostní strukturu obyvatelstva. Na tuto nevýhodnou skutečnost reaguje podporou vzdělávacích aktivit směřujících ke zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly. Za tímto účelem mimo jiné realizuje investiční projekt Centrum celoživotního vzdělávání v obci Zastávka, podpořený z ROP Jihovýchod, a podporuje obcemi zřizované vzdělávací instituce v zapojování do celoživotního vzdělávání. Předkládaný projekt reaguje na obecné potřeby trhu práce, v jazykovém vzdělávání je ovlivněn skladbou investorů v mikroregionu. Součástí projektu je vytvoření lektorské kapacity pro vzdělávání dospělých ve třech obcích regionu, vytvoření vzdělávacích kurzů, jejich pilotní ověření, evaluace a zajištění informovanosti o nabídce.

 

Vytvoření nabídky dalšího vzdělávání v Mikroregionu Kahan
Předpokládané datum zahájení projektu: ; 01.09.2010
Předpokládané datum ukončení projektu:  31.01.2012
Rozpočet projektu celkem:    1 489 464,20

Zpět na výpis projektů