Projekty

Projekty

Zpět na výpis projektů

Zavádění místní agendy 21 v MR KAHAN DSO

ZAVÁDĚNÍ MÍSTNÍ AGENDY 21 V MIKROREGIONU KAHAN DSO

MZP

Mikroregion Kahan realizuje projekt „Zavádění Místní Agenda 21“ (MA21)  z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
Místní Agenda 21 prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a aktivního zapojování veřejnosti do života města pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel měst, obcí a regionů.
Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Vzhledem k tomu, že je mikroregion z hlediska zavádění procesu MA21 na pomyslné startovací čáře, jsou stěžejními cíli předkládaného projektu:

* zvýšení vzájemné informovanosti a komunikace subjektů i veřejnosti na území celého mikroregionu, včetně zajištění možnosti zapojování veřejnosti do rozhodování o chystaných zdejších záměrech,
* rozvinutí mechanizmů a nástrojů společného plánování rozvoje za účasti subjektů a občanů mikroregionu
* osvěta, vzdělávání a informovanost – zejména ve vazbě na osvětové kampaně
a neformální vzdělávání.

fond

Více informací na :  ma21.cenia.cz

Zpět na výpis projektů