Projekty

Projekty

Zpět na výpis projektů

Projekt meziobecní spolupráce

12/2013 − 06/2015

Projekt meziobecní spolupráce - svaz měst a obcí ČR

Mikroregion Kahan se v úzké součinnosti s obcí s rozšířenou působností (ORP) Rosice stal smluvním partnerem projektu SMO ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, který vyhlásil a otevřel SMO ČR.

Základním cílem PMOS je rozvoj meziobecní spolupráce obcí v okruhu konkrétního ORP Rosice.  Účast a zapojení Mikroregionu Kahan dso do PMOS schválilo valné shromáždění starostů obcí Mikroregionu Kahan v listopadu 2013, projekt bude probíhat do poloviny roku 2015. Projekt má dvě části – analytickou a návrhovou a zpracovává se v oblasti školství, oblasti sociální a oblasti odpadového hospodářství. Volitelným tématem, na kterém se shodlo Setkání starostů v lednu 2014, se stala Bezpečnost.

Projekt na straně Mikroregionu Kahan zpracovává tým sestavený z odborných pracovníků MěÚ Rosice a Mikroregionu Kahan. Tým vede jako projektový koordinátor PhDr.Ludvík Vaverka. Výstupy PMOS budou poskytnuty obcím v okruhu ORP Rosice a mohou sloužit jako podkladový materiál pro další využití např. v dotačních a grantových žádostech.

Kontakt na projektový tým: vaverka@mikroregionkahan.cz

Projekt je financován SMO ČR

Zpět na výpis projektů