Projekty

Projekty

Zpět na výpis projektů

Projektové a dotační poradenství

1/2008 − 12/2008

Mikroregion Kahan dso podal žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova JmK v roce 2008. Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova - dotační titul 6

Stručná charakteristika: 

Poradenství pro rozvoj mikroregionu v návaznosti na zpracovanou  Strategii rozvoje Mikroregion Kahan a to zejména v oblasti cestovního ruchu, občanské vybavenosti, technické infrastruktury, péče o krajinu nebo hospodářského rozvoje a spolupráce.

Návrh rozpočtu projektu v roce 2008

Období, na které je zpracován rozpočet: 1.1.2008 – 31.12.2008
(uvede se den a měsíc skutečného zahájení projektu v roce 2008; posledním dnem tohoto období je 31. 12. 2008)

položka RS popis položky
RS
celkem projekt
v Kč.
celkový podíl
obcí v Kč.
podíl ostatních
obcí, účastnících
se na projektu
v Kč.
dotace z
Programu obnovy
venkova v Kč.
5166 Konzultační,
poradenské
a právní služby
60000 30000 30000 30000
  Náklady celkem 60000 30000 30000 30000

 

Na projekt Projektové a dotační poradenství pro Mikroregion Kahan dso, kde bylo dosaženo  schválení dotace  30 000,- Kč  smlouva č. ORP/PRV/08/018 . Základ pro stanovení výše 60 000 ,- Kč.

Zpět na výpis projektů