Příbram na Moravě

Příbram na Moravě

Místní úřad

Příbram na Moravě 33
664 84, Zastávka u Brna
Tel.: +420 546 450 224
Fax: +420 546 450 224
E-mail: obec@pribramnamorave.cz
Web: www.pribramnamorave.cz

Historie a současnost

První zmínku o Příbrami nalezneme ve smlouvě z roku 1237 mezi králem Václavem I. a brněnskou katedrálou sv. Petra, na níž je jako svědek podepsán Václav z Příbramě. Ve 14. století patřila Příbram vrchnosti z Vysokých Popovic a od roku 1482 připadla k rosickému panství, v jehož majetku zůstala po celá staletí.

Příbram byla poddanská a výlučně zemědělská obec, která odváděla daně v naturáliích. Mezi odváděné plodiny patřil i kmín, který se zde ve středověku pěstoval. Výrazné změny v obci nastaly po objevení ložisek černého uhlí v rosicko-oslavanském revíru koncem 18. století. Od začátku 19. století se tak do Příbrami stěhují horníci a dělníci, kteří našli práci v sousední Zastávce a vzdálenějších dolech. V roce 1875 postoupila Příbram část svého území Zastávce, která se z jednoho zájezdního hostince rozrostla na průmyslové městečko. Sama Příbram se v době rozkvětu hornictví také výrazně rozšířila. Zatímco v roce 1890 měla 99 domů, dnes lze napočítat více než 250 popisných čísel a 560 stálých obyvatel.

V Příbrami se narodil spisovatel Rajmund Habřina (1907 - 1960), představitel ruralizmu, autor románu Ohnivá země, jehož děj popisuje bouřlivou stávku horníků a kováků v regionu v roce 1920.

Významné památky

Kaple sv. Floriána a Panny Marie
Základní kámen kaple zasvěcené patronu Příbrami sv. Floriánovi položili místní obyvatelé v roce 1992. Do té doby jim sloužila malá zděná kaplička s obrazem sv. Floriána na okraji obce. Nová kaple byla vysvěcena v roce 1999 a její půdorys tvoří elipsa, k níž se přidružují elipsovité „buňky“. Na jihu je zpovědní místnost, na severu předsíň a sakristie. Celkový tvar kaple znázorňuje podobu Noemovy archy. Zajímavostí interiéru je plastika Krista na kříži se zvýrazněným srdcem.
Pamětní kříž k odchodu Napoleonovy armády
Francouzská vojska se během tažení na Moravu v roce 1805 pramálo ohlížela na místní obyvatele a často jim zabavováním potravin a píce pro koně zle škodila. Na oslavu jejich odchodu tedy obyvatelé Příbrami postavili v roce 1806 pamětní kříž s následujícím textem: „Tento kříž po odgiti Francosv gest postaveni od obce Příbramské. Ro. 1806.“
Příbramský mlýn
V malebném údolí potoka Habřina se nachází rozlehlá budova bývalého příbramského mlýna, který připomíná zašlou slávu vodních mlýnů v regionu. I když je objekt veřejnosti nepřístupný, představuje svou polohou zajímavé zastavení na červené turistické trase spojující údolí Bílého potoka na severu a údolí Oslavy na západě.Stravování

Pohostinství Příbram
Příbram na Moravě 94
Tel.: +420 724 959 738

Hospoda Na hřišti
Příbram na Moravě
Tel.: +420 739 091 919

Tradiční akce

Květen
• Příbramská pouť

Červen
• Neckyáda

Srpen
• fotbalový turnaj – Memoriál Ladislava Pospíšila
• Letní noc – taneční rocková zábava

Září
• Příbramské hody

Soubory ke stažení

Stáhnout soubor

Průvodce
Průvodce pro Příbram na Moravě k vytištění