Zastávka

Zastávka

Místní úřad

Hutní osada 14
664 84, Zastávka
Tel.: +420 546 429 048
Fax: +420 546 429 048
E-mail: ou@zastavka.cz
Web: www.zastavka.cz

Historie a současnost

Zastávka patří mezi nejmladší obce Jihomoravského kraje. Vznikla v roce 1875 v souvislosti s objevením černého uhlí a jeho těžbou a dostala název Boží Požehnání. K přejmenování na Zastávku došlo po vzniku samostatného Československa. Nynější název souvisí s hostincem, který v těchto místech stával, v němž se zastavovali formani při cestě z Brna do Jihlavy a kterému se říkalo prostě „Zastawka“.

První písemný záznam o nálezu uhlí v okolí Zastávky pochází z roku 1769. Samotné dolování začalo o 19 let později a trvalo dalších téměř 180 let. Obec leží v severní části bývalé Rosicko–oslavanské uhelné pánve, která se řadí k nejstarším, nejmenším a nejkvalitnějším černouhelným revírům v ČR. Rozvoji těžby velmi pomohly zastávecké železárny, které používaly místní koks. Pro nové horníky a dělníky byly vystavěny tři kolonie bytových domů – Stará (1853), Hutní a Nová (obě 1862). Zastávka se tak stala centrem hornického života.

Právě kvůli „černému zlatu“ vznikla v letech 1852 − 1855 mezi Brnem a Božím Požehnáním železnice. Byla to jedna z prvních místních drah v českých zemích. Uhlí se odtud vozilo nejen do Brna, ale také do Vídně.

Obec má dnes 2500 obyvatel a panuje v ní bohatý spolkový život. Dlouhou tradici mají jak tělovýchovné jednoty Čechie a Sokol, tak i hasičský sbor. K historii obce neodmyslitelně patří školství, které se začalo rozvíjet již od roku 1865. Právě proto má obec ve znaku knihu jako symbol vzdělávání a výchovy.

Významné památky

Důl Julius
Důl Julius byl jedním z nejvýznamnějších dolů rosicko-oslavanské pánve. Těžní věž a uhelné prádlo, vypínající se nad Zastávkou, se po několik generací staly symbolem obce. Mimo těžbu uhlí byly u dolu Julius také provozy na výrobu černouhelných briket ve tvaru vajec. Tzv. „zastávecké bulky“ se vyráběly z uhelného prachu a příměsí pryskyřic. Důl byl uzavřen v roce 1992.
Kaple sv. Jana Křtitele
Na místě kaple stával původně tzv. Cechhaus, kde se shromažďovali horníci před sfáráním do dolu Julius a kde obdrželi denní pracovní rozkazy. Později zde byl umístěn konzum a roku 1911 byl dům přestavěn a vysvěcen na kapli sv. Jana Křtitele - patrona horníků.
Kamenný domek
Originální kamenný dům stojící na konci obce u silnice směrem na Vysoké Popovice byl postaven Františkem Pospíšilem v roce 1911 na místě zbořeného domu. V roce 1937 byla provedena přístavba pro prodejnu masa a uzenin. Dnes se jedná o soukromý objekt.
Červený domek
Tento netradiční domek byl vystavěn v roce 1920 Rosickou hornickou společností pro čtyři rodiny horníků. V padesátých letech byl prohlášen za památkově chráněný. Dnes je využíván jako soukromý obytný dům.


Ubytování

Hotel a restaurace Harmonie
Cukrovarská 1230
Tel.: +420 546 429 374
Web: www.harmonie-centrum.cz

Dům dětí a mládeže
Kopečky 115
Tel.: +420 546 429 035
Web: www.ddmzastavka.cz

Stravování

Hotel a restaurace Harmonie
Cukrovarská 1230
Tel.: +420 546 429 374
Web: www.harmonie-centrum.cz

Restaurace Dělnický dům
Babická 139
Tel.: +420 546 429 224
Web: www.papatbumbat.cz

Restaurace na hřišti
Kopečky 512
Tel.: +420 777 034 430

Klub KSM – Hospoda
1.máje 118

Sportovní zařízení

TJ Sokol
Stará Osada 162
Tel.: +420 724 533 471
Web: www.sokol-zastavka.cz

Dům dětí a mládeže
Kopečky 115
Tel.: +420 546 429 035
Web: www.ddmzastavka.cz

Sportcentrum
Stará osada 571
Tel.: +420 774 375 528, Jana Pezlar
Tel.: +420 732 602 720, Lucie Volánková
Web: www.hopa.fit

Kulturní zařízení

Knihovna
U Školy 440
Tel.: +420 546 249 755
Web: www.knihovnazastavka.webnode.cz

Dělnický dům
Babická 139
Tel.: +420 546 429 224

Regionální informační centrum
U Nádražní 36
Tel.: +420 530 502 660
Web: www.riczastavka.cz

Tradiční akce

Březen
• Absolvenský ples

Duben
• Aprílový běh lesoparkem

Květen
• Zastávecký majáles

Červen
• Zastávecká pouť

Červenec
• Tradiční víceboj v netradičních sportech

Srpen
• Otevřené mistrovství Zastávky v chůzi na chůdách

Září
• Hornický den
• Den s gymnáziem

Říjen
• Dny Zastávky aneb jarmark zapomenutého a nezapomenutého

Prosinec
• Zpívání pod stromem s ohňostrojem

Soubory ke stažení

Stáhnout soubor

Průvodce
Průvodce pro Zastávku k vytištění