Partners

Partners

Muzeum průmyslových železnic

Muzeum Průmyslových Železnic  je nezisková organizace zabývající se záchranou a obnovou vozidel z různých úzkorozchodných drah.

MPŽ v současné době působí v Brně a nově taky na bývalé vlečce ze Zastávky u Brna do Zbýšova, dříve působila v Mladějově na Moravě.

Nyní muzeum obhospodařuje přes 30 lokomotiv (z toho 4 parních) a několik desítek historických vozů.

Web: www.mpz.cz
E-mail: info@mpz.cz

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska je nezisková organizace, jejíž hlavní činností je dokumentace historie regionu Rosicko-Oslavanska a osvětová činnost.

Web: www.rosicko-oslavansko.cz
E-mail: vevoda@rosicko-oslavansko.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ zaujímá v České republice nejvýznamnější místo v oblasti výroby, obchodu a rozvodu elektrické a tepelné energie. Součástí Skupiny ČEZ jsou i další společnosti podporující a rozvíjející její hlavní předmět podnikání. Zároveň patří z hlediska počtu zákazníků a instalovaného výkonu mezi 10 největších energetických uskupení v Evropě.

Web: www.cez.cz
E-mail: cez@cez.cz

Partnerství, o.p.s. - hlavní dodavatel

Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí   a jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru, státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů.

Web: www.partnerstvi-ops.cz
E-mail: partnerstvi.ops@nap.cz

Mikroregion Velká Fatra

Mighty Shake Zastávka o.s.

Mighty Shake Zastávka o.s. vzniklo jako taneční skupina a zárodek taneční školy již v roce 1997, od roku 2004 funguje jako občanské sdružení. Za dobu své existence získalo několik titulů Mistrů světa, Evropy a České republiky
v oblasti hip-hop, street dance a formací, účastní se i soutěží ve společenském tanci. Má nyní cca 90 členů a jeho kurzy v různých stupních navštěvuje více než 400 dětí a mladých lidí ze všech obcí Mikroregionu Kahan. Základnou je Dělnický dům v Zastávce.

Web: www.mighty-shake.com
E-mail: maca.rat@seznam.cz

Kontaktní osoby:

Michal Holý - 777 295 505
Ludvík Vaverka - 737 256 926
Věra Francálková - 724 903 942

KTS EKOLOGIE s.r.o.

KTS EKOLOGIE s.r.o., založená společnost  obcemi Mikroregionu Kahan dso za účelem zajištění svozu, likvidace a separace  komunálních odpadů na území obcí.

Společnost zajišťuje veškeré služby pro obce  v oblasti nakládání s odpady.

Kontaktní osoba: 
Bc. Zdeněk Pospíšil,  +420 734 670 774,  pospisil@kts-ekologie.cz

KTS EKOLOGIE s.r.o.
Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
Provozovna Rosice: Zastávecká 1030, 665 01 Rosice – areál ADOSA a.s.
Tel. / fax . : +420 539 083 525

Automotodrom Brno

OD 1.7.2010 se stala Akciová společnost Automotodrom Brno, byla založena
v roce 1994. Sídlem společnosti se stala kontrolní věž brněnského Automotodromu Brno partnerem Mikroregion Kahan dso.

Primární podnikatelskou aktivitou akciové společnosti zůstává provozování závodního motoristického okruhu, vybudovaného v letech 1985-1987, který odpovídá všem bezpečnostním a technickým požadavkům současné doby. Tento okruh nahradil původní klasický městský okruh, na kterém se závodilo
od třicátých let minulého století.

Společnost postupně rozšiřuje portfolio svých aktivit. V současné době se stará o technické zabezpečení závodní dráhy a zázemí závodiště, organizuje závody na národní i světové úrovni, ale také úspěšně podniká v oblasti promotérství
a marketingu.

Brněnský okruh má své nezastupitelné místo v kalendářích seriálů mistrovství světa motocyklů i automobilů. Nejvýznamnějším podnikem, který akciová společnost každoročně zajišťuje, je závod Mistrovství světa silničních motocyklů, Grand Prix České republiky. V letech 1999, 2004 a 2007 byla akciová společnost odměněna za nejlépe organizačně zvládnutou Velkou cenu Trofejí IRTA od Mezinárodní organizace jezdců a týmů.

Poštovní adresa:
Automotodrom Brno, a.s.
P.O.Box 1
641 00 Brno
 
Sídlo společnosti:
Automotodrom Brno, a.s.
Ostrovačice 201
664 81 Brno-venkov  
Web: www.brno-circuit.com

ČR – Ministerstvo životního prostředí

ČR – Ministerstvo životního prostředí

Kontakt:

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Web: www.mzp.cz