Kratochvilka

Kratochvilka

Council

Kratochvilka č.7
664 91, Ivančice
Tel.: +420 546 413 222
E-mail: obec@kratochvilka.cz
Web: www.kratochvilka.cz

History and present

Obec se nachází v jižní části Boskovické brázdy, asi 2,5 km jižně od Rosic. Na východ se rozkládá Bobravská vrchovina, na západ předhůří Českomoravské vysočiny. Okolní krajina má zemědělský ráz. Obec leží na návrší v nadmořské výšce 385 m a směrem na jih i na sever jsou daleké výhledy do krajiny. Vesnicí prochází kdysi důležitá a frekventovaná silnice Velká Bíteš - Ivančice. Zřejmě proto při ní vznikl zájezdní hostinec zvaný Kratochvilka, který je zmiňován již v r. 1626. Jméno hostince dalo později název obci, která kolem něho vznikla. Razítko obce, která svůj vznik počítá od r. 1783, mělo nápis "Obecní úřad Kratochvilka" a znakem byl beránek.

Rozvoji obce napomohly nedaleké zbýšovské uhelné doly. Důl Síčka se svojí rozlohou necelých 8 hektarů se nacházel v katastru obce Kratochvilka, která byla v minulosti převážně hornickou osadou. Problém, se kterým se musela obec od samého počátku potýkat, byl nedostatek pitné vody. Proto podmínkou dalšího rozvoje a výstavby obce bylo vybudování vodovodu. Obec byla elektrifikována v r. 1914. Vodovod byl několikrát upravován, rozšiřován, ale potřebám obce nikdy zcela nestačil. Počátkem šedesátých let byl napojen na oblastní vodovod.

Obci se nevyhýbaly ani různé válečné katastrofy. Obětem první světové války a presidentu T.G.Masarykovi byl vybudován v r. 1938 v obci pomník. V době trvání první republiky byl zaznamenán značný rozvoj obce. Byly dobudovány nové ulice. V r. 1947 byl do obce zaveden telefon a podél státní silnice byly vymezeny parcely pro výstavbu rodinných domů, se kterou bylo započato v r. 1949. V r. 1973 bylo zřízeno nové účinnější výbojkové veřejné osvětlení, které nahradilo žárovky. O dva roky později rozvodné závody provedly rekonstrukci celé elektrické sítě v obci. V r. 1979 bylo započato s generální přestavbou požární zbrojnice, ve které byla též vybudována obřadní síň.

Dne 28. 2. 1990 byl ustaven nový MNV na Kratochvilce a osamostatnění obce se uskutečnilo 1. 4. 1990. V prvních letech se nový obecní úřad věnoval opravám chátrajících budov, vozovek v obci a rekonstrukci místního rozhlasu. Na četné žádosti občanů byla v r. 1996 zajištěna rekonstrukce el. sítě v obci pro elektrické vytápění. V roce 2001 byla dokončena plynofikace obce. Obec má 440 obyvatel.

Dining

Hospůdka Pod lipou
Kratochvilka 87
Tel.: +420 729 269 559

Obecní hospoda
Č.p. 7
Tel.: +420 546 413 454

Cultural amenities

TJ Družstevník Kratochvilka z.s.
Tel.: +420 546 413 230, +420 605 564 870

Traditional events

Leden
• Tříkrálová sbírka

Únor
• Dětský maškarní karneval a večer maškarní ples
• Masopust
• Turnaj ve stolním tenise – Gamba cup
• Obecní ples

Březen/duben
• Velikonoční výstava

Duben
• Pálení čarodějnic

Květen
• Tenisový turnaj O pohár starosty

Červen
• Sportovní den

Srpen
• Turnaj v nohejbale

Září
• Tenisový turnaj – Kratochvilka cup

Říjen
• Tradíční rozmarýnové hody • Dýňobraní
• Drakiáda

Listopad
• Lampionový průvod

Prosinec
• Tradíční rozmarýnové hody
• Mikulášská besídka
• Vánoční turnaj ve stolním tenise
• Adventní výstava
• Vánoční posezení