Ostrovačice

Ostrovačice

Council

Náměstí Viléma Mrštíka 54
664 81, Ostrovačice
Tel.: +420 546 427 323
E-mail: info@ostrovacice.eu
Web: www.ostrovacice.eu

History and present

Nejstarší osídlení území dnešních Ostrovačic sahá až do mladší doby kamenné. První datovaný údaj o tomto území pochází z roku 1048, kdy kníže Břetislav I. daroval Domašovský statek, jehož součástí byly i Ostrovačice, nově založenému benediktinskému klášteru v Rajhradu. První písemná zmínka přímo o obci a farnosti pak pochází z roku 1255 a v této listině je řešen spor břevnovského opata s olomouckým biskupem o patronát a obsazování zdejší fary. Už od 11. století byly Ostrovačice většinou pod správou rajhradského kláštera a několik usedlostí patřilo k hradu Veveří. Roku 1842 udělil císař Ferdinand V. Ostrovačicím právo pořádat čtyři výroční trhy v roce a tím povýšil obec na městys. Koncem 19. století získal poslední šlechtický vlastník rosicko − veverského panství baron Mořic Arnold De Forest také Ostrovačický statek a vlastnil jej až do zestátnění svého majetku roku 1925. V té době ztrácí na život obce také významnější vliv benediktinské opatství v Rajhradu. Podle barvy oděvu zdejších mnichů jsou Ostrovačice v latině nazývány Nigrofani a v němčině Schwartzkirchen.

Ostrovačice, podobně jako uhelná rosicko-oslavanská pánev, leží v údolí Boskovické brázdy, kam v období mladších prvohor pravděpodobně zasahovalo jezerní rameno z Dolního Rakouska. Díky nejmladším čtvrtohorním naplaveninám je takřka v celém katastru velmi kvalitní orná půda. Východně od obce se začíná velmi prudce zvedat zalesněná Brněnská vrchovina, jejíž součástí je i přírodní park Podkomorské lesy. V této části se také rozkládá areál Automotodromu Brno (zprovozněný roku 1987), který navázal na prvorepublikovou tradici motoristických závodů, když první trať Masarykova okruhu vedla v letech 1930 – 1937 přímo přes Ostrovačice.

Láska k místním dívkám Emilii Topinkové a Heleně Nováčkové a Podkomorské lesy inspirovaly spisovatele Viléma Mrštíka (v obci žil jako malý chlapec v letech 1869 – 1875) k sepsání románu Pohádka máje, který byl několikrát převeden i do filmové podoby. V současné době je přímo v budově ostrovačické radnice umístěn památník tohoto románu a jeho tvůrce.

V Ostrovačicích se narodil Adam Benedikt Bavorovský (zemřel r. 1636) − poslední opat Emauzského kláštera v Praze či Karel Želenský (vlastním jménem Drápal, 1865 - 1935) – významný prvorepublikový herec, režisér a dramatik, který několik desetiletí působil v Národním divadle v Praze. Mezi čestné občany patří herec Svatopluk Beneš (1918 – 2007), který ve filmovém zpracování Pohádky máje z roku 1940 ztvárnil roli Ríši a také Zdeněk Pololáník (nar. 1935), který v Ostrovačicích již od dětství žije a patří mezi nejvýznamnější soudobé české hudební skladatele.

V současné době se Ostrovačice rozkládají na ploše 783 ha a žije zde více než 630 obyvatel. Na základě novely zákona o obcích bylo 10. října 2006 navráceno Ostrovačicím označení městyse.

Interesting sights

Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava
Románské základy presbytáře pochází již z 12. století, samotný kostel byl vystavěn v barokním stylu koncem 17. století. Roku 1718 byl rozšířen o kapli sv. Barbory, kterou zdobí fresky Jana Jiřího Etgense. Drobné stavební úpravy byly prováděny v roce 1803, kdy byla v klasicistním stylu přistavěna nová chrámová předsíň, a po zrušení původního hřbitova kolem kostela a zbourání zdi s kaplí sv. Jana Nepomuckého, byla v severní části přistavěna nová sakristie. Ve věži se nachází tři zvony z let 1593 – 1601.
Fara s prelaturou
Po požáru původní fary byla na jejím místě roku 1674 vystavěna zcela nová budova, která byla v roce 1692 rozšířena o tzv. prelaturu – rezidenci, která sloužila rajhradskému konventu jako útočiště ve válečných časech. Projekt přístavby pochází pravděpodobně z dílny Jana Blažeje Santiniho. Pod farou se nachází velké sklepní prostory a zasypané chodby dokazují, že původně byla propojena i s jinými budovami v obci. Bohužel prelatura je dnes v havarijním stavu.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Na západní straně kostela pod věží je umístěna barokní socha světce z roku 1766, která by měla být dílem Antonína Schweigla. Roku 2002 z ní však byl odcizen jeden z andělíčků. Latinský nápis na sousoší říká: „Ty, který jsi úzkostlivě zachovával svátostnou pečeť mlčení, pros nebešťany, aby nás ochránili před hříchem, morem, hladem a válkou“.
Hraniční kámen
U farní zdi se nachází pískovcový kámen z roku 1735, který původně ohraničoval lesní katastr rajhradských benediktinů.
Pamětní kámen
Nachází se v jihovýchodní části obce u původní císařské silnice Praha − Jihlava − Brno. Pískovcový kámen upomíná na výbuch střelného prachu dopravovaného vojenským transportem do Brna, při kterém byly značné ztráty na životech. K neštěstí došlo 3. července 1793.
Pomník Emilie Topinkové – Dočkalové, socha Helenky
V poslední řadě na levé straně místního hřbitova se nachází hrob „první Helenky“ z Mrštíkovy Pohádky máje, jak uvádí nápis na mramorovém náhrobku. U nedaleké Podkomorské myslivny byla roku 1949 odhalena socha Helenky od akademického sochaře Emila Hlavici.
Pomník padlých
Uprostřed náměstí naproti kostelu byl roku 1922 vystavěn pískovcový pomník na památku ostrovačickým obětem z I. světové války.
Pamětní pylon
Žulový sloup s půdorysem rovnostranného trojúhelníku byl na náměstí odhalen roku 1998 při příležitosti oslav 950. výročí od písemně doložené existence obce.
Pamětní desky
Deska z roku 1990 věnovaná Vilému Mrštíkovi je umístěna na budově základní školy. Pamětní deska Karla Želenského byla odhalena rok po umělcově smrti (1936) na budově dnešní radnice, v roce 1950 byla přemístěna na jeho rodný dům, později sňata a uskladněna a roku 1993 byla opět umístěna na čelní stěnu úřadu městyse.
Místní kříže
Na různých místech v obci se dochovalo několik křížů, většinou ze začátku 20 století. Nejstarší se nachází v ulici Žebětínská a je z roku 1820, další je v ulici Osvobození (1902), před hřbitovem v ulici Veveří (1904), v ulici Žebětínská (1908) a nedatovaný kříž je také před kostelem.


Accommodation

Restaurace U Nedbálků
Ostrovačice, Osvobození 90
Tel.: +420 546 427 326
Web: www.unedbalku.cz

Hotel Motorsport
Ostrovačice, Na Šípu 189
Tel.: +420 546 427 282
Web: www.hotel-motorsport.cz

Penzion Radmila Dlapková
Ostrovačice, Sokolská 175
Tel.: +420 731 560 082

Motel KOBERO Říčany
Říčany u Brna, Brněnská 311
Tel.: +420 546 427 523
Web: www.kobero.cz

Camp Alpa
Ostrovačice, Osvobození 258
Tel.: +420 728 066 609

Camp OÁZA
Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 10
Tel.: +420 606 457 448
Web: www.kempoaza.cz

Dining

Restaurace U Nedbálků
Ostrovačice, Osvobození 90
Tel.: +420 546 427 326
Web: www.unedbalku.cz

Hotel Motorsport
Ostrovačice, Na Šípu 189
Tel.: +420 546 427 282
Web: www.hotel-motorsport.cz

Motel KOBERO Říčany
Říčany u Brna, Brněnská 311
Tel.: +420 546 427 523
Web: www.kobero.cz
Sisters café & Bistro
Ostrovačice, Osvobození 258
Tel.: +420 721 208 009

Sports facilities

Autodrom Brno, a.s.
Masarykův okruh 201
Tel.: +420 602 767 893
Web: www.automotodrombrno.cz

TJ Sokol Ostrovačice
Osvobození 158
Tel.: +420 777 251 958
Web: www.ostrovacicetjsokol.webnode.cz

Traditional events

Leden
• Obecní ples

Červen
• Dětské hody
• Turnaje v malé kopané O pohár městyse Ostrovačice

Září
• Václavské hody

Říjen
• Ostrovačické svícení a štrůdlování

Prosinec
• Průvod svaté Lucie za zvířátky
• Světelný průvod k živému Betlému