Interesting sights

Interesting sights

Babice u Rosic

Saint Anthony of Padua Chapel
People say that a little bell tower with a brick bottom and wooden top complete with a bell stood in the village square. Two lime trees have been standing in front of the bell tower until present days. In 1863 a new chapel replaced the little old bell tower. The chapel originally contained two bells but they were transformed into cannons during the World War II. In 1943, a smaller bell was made for the chapel and remains there until present. In 1925 the shabby shingled tower roof had to be repaired and the original onion shape of the tower was changed into the current spire covered by sheet metal.
The Cross Memorial of Napoleon´s Army’s Departure
Napoleon´s wars afflicted the life of this region very much. When the Emperor Franz I after occupation of Vienna fled to Brno in 1805, Austrian and Russian troops and also Napoleon´s army started to come to this city. The first squad of French army appeared in Babice on 19th November 1805 and the following day the Emperor Napoleon with his guards passed through the gate of Brno. In honour of the French army’s departure the natives raised a memorial cross on the road to Rosice. The monument bears the names of the Rosice aldermen. In 1882 a plum orchard was planted around the cross in memory of crown prince Rudolf’s engagement. According to the resolution of the local Municipal Office the park was named “Rudolf´s Park”.
The Ferdinand shaft
Northwest from the village lies the Ferdinand´s shaft, where the black coal was mined from 1862 to 1955. Maximum transport depth of the shaft was 794 metres and the mine had 8 floors. The remains of mining buildings as well as the pile still witness the mining activities of the bygone era. The pile material was also used to refill the mine during its closure in 1922.Lukovany

St Wenceslas Church
The church was built in the 11th century in the Romanesque style. You can enter it through an onion-shaped tower that contains three bells. Two of them date back to 1969 and are devoted to St. Wenceslas and Virgin Mary. The upper level of the tower is decorated with split Romanesque windows. In the body of the church there is a Baroque pulpit dating back to 1716. The altar is decorated with wooden gilded statues of St Benedict and St. Maur and little oil portrait of St. Wenceslas. Behind it stands a statue of Virgin Mary with infant Jesus. All the statues come from Oslavany cloister closed during Emperor Josef´s reforms in 1782. A stone wall that winds around the church used to form the fortification. Remnants of a tunnel were found under the church, connecting the church with a neighbouring manor called “Purk”.
Community Ccentre
The Community Centre originally housed the Svornost („Unity“) food club that ensured food supply for local inhabitants in the 2nd half of 19th century. A memorial plaque of baroness Hirsch is placed on the wall as she used to own the Rosice manor together with her husband and donated the land for building. The memorial plaque was installed in the year of the baroness´s death (1899), it was removed in 1950’s and reinstalled again in September 2006.


Neslovice

Kostel Narození Panny Marie
Jednou z několika mála historických budov, které k obci neodmyslitelně patří, je pozdně barokní kostel Narození Panny Marie. Byl postaven v letech 1782 –1784, kdy byla nejprve vybudována hlavní loď, později byly přistavovány sakristie, předsíň a boční kaple. Kostel v Neslovicích je zasvěcen Panně Marii – hody se slaví na svátek Narození Panny Marie 8. září. Nejen v historických spisech je zaznamenáno, jak byl kostel na konci druhé světové války zasažen do věže střelou z tanku. Ihned po válce byl opraven.
Kaple sv. Gottharda a Floriána
Druhou stavební památkou je na vyvýšeném místě uprostřed obce stojící klasicistní kaple sv. Gottharda a Floriána z počátku 19. Století.


Ostrovačice

Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava
Románské základy presbytáře pochází již z 12. století, samotný kostel byl vystavěn v barokním stylu koncem 17. století. Roku 1718 byl rozšířen o kapli sv. Barbory, kterou zdobí fresky Jana Jiřího Etgense. Drobné stavební úpravy byly prováděny v roce 1803, kdy byla v klasicistním stylu přistavěna nová chrámová předsíň, a po zrušení původního hřbitova kolem kostela a zbourání zdi s kaplí sv. Jana Nepomuckého, byla v severní části přistavěna nová sakristie. Ve věži se nachází tři zvony z let 1593 – 1601.
Fara s prelaturou
Po požáru původní fary byla na jejím místě roku 1674 vystavěna zcela nová budova, která byla v roce 1692 rozšířena o tzv. prelaturu – rezidenci, která sloužila rajhradskému konventu jako útočiště ve válečných časech. Projekt přístavby pochází pravděpodobně z dílny Jana Blažeje Santiniho. Pod farou se nachází velké sklepní prostory a zasypané chodby dokazují, že původně byla propojena i s jinými budovami v obci. Bohužel prelatura je dnes v havarijním stavu.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Na západní straně kostela pod věží je umístěna barokní socha světce z roku 1766, která by měla být dílem Antonína Schweigla. Roku 2002 z ní však byl odcizen jeden z andělíčků. Latinský nápis na sousoší říká: „Ty, který jsi úzkostlivě zachovával svátostnou pečeť mlčení, pros nebešťany, aby nás ochránili před hříchem, morem, hladem a válkou“.
Hraniční kámen
U farní zdi se nachází pískovcový kámen z roku 1735, který původně ohraničoval lesní katastr rajhradských benediktinů.
Pamětní kámen
Nachází se v jihovýchodní části obce u původní císařské silnice Praha − Jihlava − Brno. Pískovcový kámen upomíná na výbuch střelného prachu dopravovaného vojenským transportem do Brna, při kterém byly značné ztráty na životech. K neštěstí došlo 3. července 1793.
Pomník Emilie Topinkové – Dočkalové, socha Helenky
V poslední řadě na levé straně místního hřbitova se nachází hrob „první Helenky“ z Mrštíkovy Pohádky máje, jak uvádí nápis na mramorovém náhrobku. U nedaleké Podkomorské myslivny byla roku 1949 odhalena socha Helenky od akademického sochaře Emila Hlavici.
Pomník padlých
Uprostřed náměstí naproti kostelu byl roku 1922 vystavěn pískovcový pomník na památku ostrovačickým obětem z I. světové války.
Pamětní pylon
Žulový sloup s půdorysem rovnostranného trojúhelníku byl na náměstí odhalen roku 1998 při příležitosti oslav 950. výročí od písemně doložené existence obce.
Pamětní desky
Deska z roku 1990 věnovaná Vilému Mrštíkovi je umístěna na budově základní školy. Pamětní deska Karla Želenského byla odhalena rok po umělcově smrti (1936) na budově dnešní radnice, v roce 1950 byla přemístěna na jeho rodný dům, později sňata a uskladněna a roku 1993 byla opět umístěna na čelní stěnu úřadu městyse.
Místní kříže
Na různých místech v obci se dochovalo několik křížů, většinou ze začátku 20 století. Nejstarší se nachází v ulici Žebětínská a je z roku 1820, další je v ulici Osvobození (1902), před hřbitovem v ulici Veveří (1904), v ulici Žebětínská (1908) a nedatovaný kříž je také před kostelem.


Příbram na Moravě

St. Florian and Virgin Mary Chapel The foundation stone of the chapel consacrated to St Florian – the patron saint of Příbram – was laid down by local inhabitants in 1992.Until then, only a small chapel with a painting of St. Florian at the edge of the village served the locals. The chapel was consacrated in 1999 and its footprint is eliptical. The confessional lies at the southern end while the vestibule and the sacristy are found at the northern side. The shape of the chapel resembles Noah´s ark. This unique architectural solution won its author, architect Aleš Fiala, an award in the modern sacred buildings competition. Interior decorations worth seeing include sculptures made by academic sculptor Otýlie Šuterová, such as Christ with highlighted heart, Virgin Mary and St. Florian, stations of the cross etc.
The Cross Memorial of Napoleon´s Army´s departure French army was often rude to local inhabitants during its march to Moravia in 1805. They used to steal their food and horses´ hay. To celebrate the army´s departure, Příbram inhabitants raised a memorial cross with the following text: „This cross was built by Příbram municipality to celebrate Napoleon´s army´s departure in 1806“.
Příbram Mill In the pictoresque valley of Habřina stream there lies a spacious building of the former Příbram mill that reminds us of the glory of the water mills in the region. Although the object is not open to the public it is an interesting place to stop by while walking on the red hiking path connecting White stream valley in the north and Oslava valley in the west.Rosice

Zámek
Rosický zámek byl vybudován v letech 1570–1579 jako typická renesanční stavba s arkádovým nádvořím, která nahradila původní středověké sídlo ze 13. století. Do této podoby byl přestavěn za panování rodu Žerotínů, kteří Rosice získali v roce 1562. Přes pozdější úpravy zůstal na zámku dochován značný počet renesančních prvků. Kromě dominujících arkád se jedná o klenby v přízemí a v prvním poschodí, kamenné části portálů a sloupů. Od dubna do září probíhají na zámku pravidelné prohlídky expozic, výstavy v galerii, koncerty dobové hudby a koncem školního roku i prohlídkové pořady s historickou tématikou pro žáky základních škol.
Kostel sv. Martina
Děkanský a farní kostel sv. Martina se nachází na jižním svahu návrší pod zámkem. Románská okna ve věži svědčí o jeho stáří. Gotická sakristie pochází ze 13. století, severní kaple asi z poloviny 14. století. V 15. století byl přestavěn do gotického slohu, pozůstatky z tohoto období zdobí přední část kostela. Nejmladší částí kostela je jižní kaple postavená v období renesance. Hlavní oltář sv. Martina byl postaven roku 1768. V pozdějších dobách byl kostel několikrát modernizován. V blízkosti kostela se rozkládá bývalý hřbitov.
Kaple Nejsvětější Trojice
Kapli Nejsvětější Trojice nechal před třemi sty lety postavit tehdejší majitel rosického panství Jiří Hausperský z Fanalu. Kaple je architektonicky velmi zajímavá. Vnitřní prostor má trojúhelníkový tvar s hlavním oltářem orientovaným směrem východním a pobočnými oltáři v jihozápadní a severozápadní části. V prvním poschodí jsou umístěny dvě oratoře a kůr, na kterém dříve bývaly starobylé varhany, zničené v průběhu druhé světové války. Do třicátých let minulého století byla střecha kaple kryta šindelem. Součástí historické a přírodní památky kaple Nejsvětější Trojice je lipová alej s 12 kamennými památníky. Památníky jsou zdobeny vtesanými symboly Křížové cesty. Půvabné návrší s kaplí proslulo v minulosti tradičními poutěmi. Tato tradice se dodržuje dodnes. Pouť se koná každoročně na svátek Nejsvětější Trojice, který vychází na osmou neděli po Velikonocích.
Po celý rok jsou volně přístupné dva okruhy naučné stezky Rosickou historií. Dvanáct informačních panelů připomíná architektonické a kulturní památky, místní průmysl a významné osobnosti. Doprovodné texty jsou přeloženy do angličtiny a němčiny a jsou doprovozeny řadou fotografií.

Včelařský skanzen
S vystavenými exponáty z včelařské historie je zajímavou turistickou atrakcí. Ve venkovním areálu se nacházejí moderní včelíny i úly z dob našich předků. V areálu muzea sídlí knihovna Českého svazu včelařů a včelařská chovatelská stanice.
Kontaktní telefon: +420 604 939 464

Říčany

Farní kostel sv. Petra a Pavla
o němž je písemná zmínka již v roce 1349 a který zničil požár v r. 1709, stával v místě, kde je nyní pomník padlých. Základní kámen dnešního kostela byl položen r.1754. Je raritou mezi stavbami tohoto druhu. Proti pravidlům je oltář na západní a vchod na východní straně. Příčina odchylky tkví patrně v nezpevněném podloží – dříve rybník. Tak došlo ke stranovému otočení stavby a říčanským se podle toho říká „rakaři“.
Kaplička panny Marie (zvonice)
byla přestavěna z původní kostnice na starém hřbitově, jenž byl využíván do roku 1879
Pomník padlým
dodal v r. 1923 sochař a kameník Julius Mergenthal z Kroměříže. Tvoří jej vysoký sokl z hrubého pískovce, na kterém spočívá čtyřboký obelisk z hlazeného pískovce, sestávající ze tří stupňovitě na sebe položených částí. Kolem pomníku je ohrada ze železného mřížoví vsazeného do 4 nárožních kamenných sloupců. Je doplněn pamětními deskami se jmény rodáků, kteří padli v době 1. a 2. světové války.Tetčice

Socha sv. Jana
Dominantou Tetčic je socha sv. Jana nacházející se na vrcholu skalky poblíž nádraží. Pochází z poloviny 18. st.
Kamenný kříž
U skalky je též kamenný kříž se dvěma pylony z r. 1850. Křížů je v obci celkem 5, nejstarší z r. 1794.

Kaple sv. Floriana
Uprostřed vsi stojí kaple sv. Floriana, která byla postavena v r. 1764. Původně byla bez věže, která k ní byla přistavěna v r. 1886.
Boží muka
Za vesnicí, při silnici k Neslovicím, stojí boží muka.

Pomník obětem
Ve vsi stojí také pomník obětem padlým v I. světové válce z r. 1930.

Vysoké Popovice

St John the Baptist Church
A Romanesque church used to stand in place of the present church. The original wooden tower burned down in 1882 and was replaced by a stone one. The church took its final appearace during the 1910 reconstruction. There are three bells hanging in the tower. Between 1987 and 1992 they gradually replaced their predecessors melted during the World War II. The largest of them called St. John the Baptist weighs about 490 kg. Apart from the large bells, a small „death bell“ also hangs in the tower. It weighs only 28 kg and has been hanging there since the 18th century.
The Municipal Office Building
This building from 1831 served originally as a local school and after 1945 was converted to serve to the needs of the municipal office. The post office is also located there.


Zakřany

St. Donat Chapel
A wooden chapel that used to stand in the centre of the village was replaced by a brick chapel in 1856. Unfortunately it was damaged due to unqualified school reconstruction and therefore had to be demolished in 1888. The local inhabitants built a new brick chapel „To the honour and glory of St. Donat“ within the same year. It has served its purpose until today. Two bells from 1969 hang in the chapel tower; the bigger one is called St. Cyril and St. Methodius and the smaller one Maria.
Roadside Cross and Memorial Stone
On the way to Vysoké Popovice, across from the agricultural cooperative, there stand a nicely decorated roadside cross and a memorial stone with a crudely engraved cross. Originally there were three stones in commemoration of an unhappy love. According to a local legend, two boys from Zakřany fell in love with the same girl. They had a fight and at the end both of them died together with the beloved girl. On the road to Vysoké Popovice there is a brick chapel consecrated to St. John of Nepomuk.


Zastávka

Julius Mine
Julius mine was one of the most important mines of the Rosice-Oslavany area. The mining tower and the coal washery towering above Zastávka became a symbol of the village for several generations. Apart from coal mining, egg-shaped coal briquets were also made here. The so-called „Zastávka buns“ were made of coal dust mixed with resin. The mine was closed in 1992.
St John the Baptist Chapel
The current chapel stands on a place where the so-called Cechhaus used to stand. Miners assembled there before going down the Julius mine and received their daily working instructions. Later, a shop opened there and in 1911 the building was reconstructed into a chapel consecrated to St. John the Baptist, the patron saint of miners.
Stone House
The original stone house that stands at the end of the village in the direction of Vysoké Popovice was built by František Pospíšil in 1911 to replace a demolished house. In 1937, an addition was built and used as a butcher´s shop. Today it is a private house.
Red House
This non-traditional house was built in 1920 by the Rosice mining company for four miners´ families. In fifties it was listed as a protected building and today serves as a residential building.


Zbýšov

St. Martin Church
The current Neo-romanesque church was built in 1893-94, replacing an old church that has been mentioned in the 1676 episcopal decree. At that time it contained one altar, 2 bells, one silver chalice and next to it there was a little house occupied by a hermit. Two bells have remained in the church, the larger one from 1652 and the smaller one from 1762. One of the altars is consecrated to the patron saint of miners, St. Barbara. An interesting organ bearing a mining sign is also housed in the church.


Mining Tower of the Simson Mine
Simson mine was opened in 1848. The steel mining tower from the beginning of the 20th century still remains at the site. In 1987 the mining tower was declared a technical monument, however, unfortunately it is not open for public.
Mining Tower of the George II Mine
George II mine became the deepest black coal mine in the Czech Republic and it was even one of the deepest mines in Europe with its depth of 1550 metres. The digging out of the mine took place during 1964-1969. The mining tower is located northeast from the centre of the city and is not open for public.
Museum of Industrial Railways
In the former Geroge II mine area it is possible to see the exposition of the Museum of Industrial Railways. You can see engines and wagons collected from closed mines, stonepits, brickworks or other industrial narrow gauge railways from the entire Czech Republic. The museum occassionally arranges show rides on the narrow gauge engines at the former siding from Zbýšov to Zastávka.