Říčany

Říčany

Gemeindeamt

Náměstí Osvobození 340
664 82, Říčany
Tel.: +420 546 427 337
E-mail: obec@ricanyubrna.cz
Web: www.ricanyubrna.cz

Geschichte und Gegenwart

Říčany jsou starobylou obcí ležící asi 20 km západně od Brna v Boskovické brázdě. První písemná zmínka o Říčanech pochází z roku 1237, kdy jsou bratři Karel, Beneš a Ladislav z Říčan uvedeni jako svědkové na listině, kterou Václav I. odstoupil brněnskému kostelu sv. Petra některé vesnice. Rod Říčanských byl neobyčejně rozvětvený nejen na Moravě, ale i v Čechách. Moravský rod měl ve znaku dvě bradatice (válečné sekery) křížem přeložené. Hlavice bradatic jsou v dnešním znaku obce zakomponovány do překřížených svatopetrských klíčů.

Samostatným panstvím přestávají být Říčany r.1562, kdy Znata z Lomnice koupil hrad Veveří se vším statkem.

Sídlem pánů byla tvrz, kterou najdeme vyznačenou i na nejstarší mapě Moravy z r. 1575 i na známé mapě Komenského z r. 1627. Lze se domnívat, že zanikla za třicetileté války. Dnes je místo zalesněné, snadno přístupné ze západu. Vidět jsou dosud valy a příkop, jímž je skalní ostroh za vesnicí nad žlebem u Říčanského potoka obehnán.

Nejstarší části obce se říká „v dědině“, jedná se o původní grunty, rozložené po pravé straně potoka. Celkový ráz obce se postupně měnil ze zemědělské vsi na sídlo s převahou dělnických domků. K největším změnám došlo v 90. letech 18. století, kdy byla postavena státní silnice Brno-Jihlava, kolem níž se stavěly hlavně domy se zahradami a dvorky.

Dnes mají Říčany necelých 1900 obyvatel. K tradičním kulturním akcím přibývají další, což souvisí s pestrým spolkovým životem. Místní hasiči oslavili již 120. výročí založení. Rekreační oblastí je západní část obce s areálem rybníka a navazujícími lesy.

Bedeutende Denkmäler

Farní kostel sv. Petra a Pavla
o němž je písemná zmínka již v roce 1349 a který zničil požár v r. 1709, stával v místě, kde je nyní pomník padlých. Základní kámen dnešního kostela byl položen r.1754. Je raritou mezi stavbami tohoto druhu. Proti pravidlům je oltář na západní a vchod na východní straně. Příčina odchylky tkví patrně v nezpevněném podloží – dříve rybník. Tak došlo ke stranovému otočení stavby a říčanským se podle toho říká „rakaři“.
Kaplička panny Marie (zvonice)
byla přestavěna z původní kostnice na starém hřbitově, jenž byl využíván do roku 1879
Pomník padlým
dodal v r. 1923 sochař a kameník Julius Mergenthal z Kroměříže. Tvoří jej vysoký sokl z hrubého pískovce, na kterém spočívá čtyřboký obelisk z hlazeného pískovce, sestávající ze tří stupňovitě na sebe položených částí. Kolem pomníku je ohrada ze železného mřížoví vsazeného do 4 nárožních kamenných sloupců. Je doplněn pamětními deskami se jmény rodáků, kteří padli v době 1. a 2. světové války.Übernachtungsbetriebe

Motel Kobero
Brněnská 311
Tel.: +420 546 427 523
Web: www.kobero.cz

Hotel Hasičský dům
Rosická 518
Tel.: +420 728 566 648
Web: www.hotelricany.cz

Hotel Admirál
U Koupaliště 490
Tel.: +420 546 427 035
Web: www.hotela.cz

Gaststätten

Restaurace Na Návsi
Brněnská 53
Tel.: +420 547 210 408
Web: www.restaurantnanavsi.cz

U Pytlíků - pivní bar
Brněnská 53
Tel.: +420 547 210 408
Web: www.upytliku.cz

Kultureinrichtungen

Kulturní dům Říčany
Náměstí Osvobození 340
Tel.: +420 546 427 501
Web: www.ricanyubrna.cz/sluzby/kulturni-dum

Veranstaltungen

Leden
• Turnaj v mariáši
• Společenský ples
• Novoroční opékání na zámečku

Únor
• Dětský karneval
• Ostatky

Duben
• Říčanský otužilec
• Memoriál Josefa Pavlíčka

Květen
• Setkání u pamětního kamene na zámečku
• Běh kolem rybníka
• Ženáčské hody
• Tour de Veveří
• Říčanský Soptík

Červen
• pouť sv. Petra a Pavla
• Výstava králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva
•X- triat

Červenec
• Letní noc

Srpen
• Beach volejbalový turnaj

Září
• Říčanská plíce
• Říčanská tour

Říjen
• Krojované hody
• Říčanský běh
• Drakiáda

Listopad
• Myslivecká leč

Prosinec
• Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
• Vánoční jarmark
• Říčanské Vánoce