MARKETINGOVÝ MIX TURISTICKÉ DESTINACE MIKROREGIONU KAHAN DSO

Mikroregion Kahan se i díky podpoře, které se mu dostává ze strany Jihomoravského kraje, postupně vyrovnává s restrukturalizací ekonomiky, kterou přinesl útlum hornictví, a která měla vliv na životní úroveň obyvatel, stejně jako na nabídku volnočasových aktivit.

Projekt „Marketingový mix turistické destinace Mikroregionu Kahan dso“ přispěl nejenom k rozvoji akcí a aktivit, které přispívají k posílení sounáležitostí s obcí, regionem a Jihomoravským krajem, ale velice zásadním důvodem rovněž rozšířil povědomí široké veřejnosti o kráse západní části Jihomoravského kraje a o jeho hornické a průmyslové minulosti.

V rámci projektu bylo realizováno:

 • Komplexní propagace oblasti a obnova webu Mikroregionu Kahan dso

Nejdůležitějším úkolem v roce 2019 bylo zásadní zkvalitnění propagace mikroregionu v oblasti sociálních sítí a prostřednictvím nových webových stránek. V nich se podařilo realizovat ideu, že nechceme zapomenout na hornickou minulost, ale naopak ji využít a vyzdvihnout. Webové stránky jsou zajímavé pro turisty, ale i pro místní, které chceme prostřednictvím různých fotografických, výtvarných i literárních soutěží vtáhnout do tvorby webu, sociálních sítí, a tím i do tvorby dalších propagačních materiálů, ale i turistických cílů.

 • TV zpravodajství v Mikroregionu Kahan dso

V roce 2019 bylo nadále pokračováno v tvorbě televizního zpravodajství, které mapuje život v regionu i jednotlivých obcích, a je důležitým zdrojem aktuálních i takřka historických skutečností.

 • TV seriál o historii hornictví

Mikroregion Kahan dso je region ovlivněný těžbou černého uhlí. Naším cílem je této skutečnosti, ojedinělé v rámci Jihomoravského kraje, využít v rozvoji cestovního ruchu. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k tvorbě seriálu „Historie hornictví v Mikroregionu Kahan dso“, který v deseti dílech mapuje historii nejvýznamnějších dolů Rosicko–oslavanské pánve.

 • Setkání seniorů Mikroregionu Kahan dso

V roce 2019 proběhlo již třinácté tradiční setkání seniorů z obcí mikroregionu. Setkání organizačně zajišťuje výbor klubu seniorů obcí Mikroregionu Kahan, a především pak pro daný rok zvolený konkrétní klub seniorů za pomoci příslušné obce a především Mikroregionu Kahan dso. Ten poskytuje i rozhodující část finančních prostředků nezbytných na toto setkání. V roce 2019 se toto sekání uskutečnilo v Zastávce.

 • Hornické slavnosti v Mikroregionu Kahan dso

U příležitosti mezinárodního dne horníků byla již tradičně pořádána akce „Hornické slavnosti“. Kulturní a společenská akce probíhaly zejména v obci Zastávka a městě Zbýšov, které spojují jízdy úzkorozchodné železnice s parními i motorovými mašinkami, ale také autobusová retro doprava. Vedle těchto aktivit je k dispozici rovněž bohatý doprovodný program.

 • Žijeme v regionu

Značnou pozornost věnuje Mikroregion Kahan spolupráci mezi školami regionu. V olympijských letech pořádá „Olympiádu škol Mikroregionu Kahan“. V letech neolympijských, jakým byl rok 2019, pak pořádá pro děti řadu neformálních akcí pro děti, které dětem připomínají život v obcích, stejně jako přilehlém regionu. V roce 2019 byly realizací těchto aktivit pověřeny Dům dětí a mládeže Zastávka a město Zbýšov prostřednictvím svého městského kulturního střediska.

 • Obnova a údržba studánek v Mikroregionu Kahan dso

Studánky jako volně přístupný zdroj vody mají na českém území mnohasetletou historii a tradici. Mikroregion Kahan dso se snaží vytvořit podmínky pro podporu těchto vodních prvků například vybudováním odpočinkových míst s posezením pro turisty a ostatní návštěvníky. V roce 2019 byly zvelebeny studánky v obci Újezd u Rosic – Maťova studánka, Josefka, Studánka v Oltáříčkách a Štěpánův pramen. 

Celková výše výdajů na projekt „Marketingový mix turistické destinace Mikroregionu Kahan dso 2019“ činí 750 042,60 Kč. Podíl přidělené dotace z dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019“ ve výši 250 000 Kč, pak splňuje procentuální podíl dotace dle smlouvy (50%).

Mikroregion Kahan dso, a jeho členské obce, si i touto cestou dovolují poděkovat Jihomoravskému kraji, za péči, kterou věnuje rozvoji jednotlivých částí kraje. Jsme rádi, že jsme i díky příspěvku Jihomoravského kraje mohli zlepšit práci rovněž v Mikroregionu Kahan dso, a tím i prostředí v západní části našeho kraje.

JMK logo

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
  IČO: 71214038
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  projekty, administrativní záležitosti
  +420 777144 471; Lenka Blažejovská

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě, soutěže
  S párou za horníky, Snídaně s Kahanem
  +420 604 206 662; Halka Horká


Děkujeme našim partnerům


© Mikroregion Kahan dso

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Facebook
Marketingové nástroje pro Facebook
Přijmout
Odmítnout
Ostatní
Ostatní
Přijmout
Odmítnout