MARKETINGOVÝ MIX TURISTICKÉ DESTINACE MIKROREGIONU KAHAN DSO

Mikroregion Kahan se i díky podpoře, které se mu dostává ze strany Jihomoravského kraje, postupně vyrovnává s restrukturalizací ekonomiky, kterou přinesl útlum hornictví, a která měla vliv na životní úroveň obyvatel, stejně jako na nabídku volnočasových aktivit.

Projekt „Marketingový mix turistické destinace Mikroregionu Kahan dso“ přispěl nejenom k rozvoji akcí a aktivit, které přispívají k posílení sounáležitostí s obcí, regionem a Jihomoravským krajem, ale velice zásadním důvodem rovněž rozšířil povědomí široké veřejnosti o kráse západní části Jihomoravského kraje a o jeho hornické a průmyslové minulosti.

V rámci projektu bylo realizováno:

 • Komplexní propagace oblasti a obnova webu Mikroregionu Kahan dso

Nejdůležitějším úkolem v roce 2019 bylo zásadní zkvalitnění propagace mikroregionu v oblasti sociálních sítí a prostřednictvím nových webových stránek. V nich se podařilo realizovat ideu, že nechceme zapomenout na hornickou minulost, ale naopak ji využít a vyzdvihnout. Webové stránky jsou zajímavé pro turisty, ale i pro místní, které chceme prostřednictvím různých fotografických, výtvarných i literárních soutěží vtáhnout do tvorby webu, sociálních sítí, a tím i do tvorby dalších propagačních materiálů, ale i turistických cílů.

 • TV zpravodajství v Mikroregionu Kahan dso

V roce 2019 bylo nadále pokračováno v tvorbě televizního zpravodajství, které mapuje život v regionu i jednotlivých obcích, a je důležitým zdrojem aktuálních i takřka historických skutečností.

 • TV seriál o historii hornictví

Mikroregion Kahan dso je region ovlivněný těžbou černého uhlí. Naším cílem je této skutečnosti, ojedinělé v rámci Jihomoravského kraje, využít v rozvoji cestovního ruchu. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k tvorbě seriálu „Historie hornictví v Mikroregionu Kahan dso“, který v deseti dílech mapuje historii nejvýznamnějších dolů Rosicko–oslavanské pánve.

 • Setkání seniorů Mikroregionu Kahan dso

V roce 2019 proběhlo již třinácté tradiční setkání seniorů z obcí mikroregionu. Setkání organizačně zajišťuje výbor klubu seniorů obcí Mikroregionu Kahan, a především pak pro daný rok zvolený konkrétní klub seniorů za pomoci příslušné obce a především Mikroregionu Kahan dso. Ten poskytuje i rozhodující část finančních prostředků nezbytných na toto setkání. V roce 2019 se toto sekání uskutečnilo v Zastávce.

 • Hornické slavnosti v Mikroregionu Kahan dso

U příležitosti mezinárodního dne horníků byla již tradičně pořádána akce „Hornické slavnosti“. Kulturní a společenská akce probíhaly zejména v obci Zastávka a městě Zbýšov, které spojují jízdy úzkorozchodné železnice s parními i motorovými mašinkami, ale také autobusová retro doprava. Vedle těchto aktivit je k dispozici rovněž bohatý doprovodný program.

 • Žijeme v regionu

Značnou pozornost věnuje Mikroregion Kahan spolupráci mezi školami regionu. V olympijských letech pořádá „Olympiádu škol Mikroregionu Kahan“. V letech neolympijských, jakým byl rok 2019, pak pořádá pro děti řadu neformálních akcí pro děti, které dětem připomínají život v obcích, stejně jako přilehlém regionu. V roce 2019 byly realizací těchto aktivit pověřeny Dům dětí a mládeže Zastávka a město Zbýšov prostřednictvím svého městského kulturního střediska.

 • Obnova a údržba studánek v Mikroregionu Kahan dso

Studánky jako volně přístupný zdroj vody mají na českém území mnohasetletou historii a tradici. Mikroregion Kahan dso se snaží vytvořit podmínky pro podporu těchto vodních prvků například vybudováním odpočinkových míst s posezením pro turisty a ostatní návštěvníky. V roce 2019 byly zvelebeny studánky v obci Újezd u Rosic – Maťova studánka, Josefka, Studánka v Oltáříčkách a Štěpánův pramen. 

Celková výše výdajů na projekt „Marketingový mix turistické destinace Mikroregionu Kahan dso 2019“ činí 750 042,60 Kč. Podíl přidělené dotace z dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019“ ve výši 250 000 Kč, pak splňuje procentuální podíl dotace dle smlouvy (50%).

Mikroregion Kahan dso, a jeho členské obce, si i touto cestou dovolují poděkovat Jihomoravskému kraji, za péči, kterou věnuje rozvoji jednotlivých částí kraje. Jsme rádi, že jsme i díky příspěvku Jihomoravského kraje mohli zlepšit práci rovněž v Mikroregionu Kahan dso, a tím i prostředí v západní části našeho kraje.

JMK logo

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
  IČO: 71214038
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  projekty, administrativní záležitosti
  +420 602 126 391; Lenka Blažejovská

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě, soutěže
  S párou za horníky
  +420 604 206 662; Halka Horká


Děkujeme našim partnerům


© Mikroregion Kahan dso