S kahanem za permoníky – marketing

1. Název projektu:

S kahanem za permoníky – marketing turistické destinace Mikroregion Kahan

2. Lokalizace projektu:

Mikroregion: Mikroregion Kahan
Obce: Babice u Rosic, Kratochvilka, Lukovany, Ostrovačice, Příbram na Moravě, Rosice, Říčany, Tetčice, Újezd u Rosic, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka, Zbýšov
Okres: Brno-venkov
Kraj: Jihomoravský

3. Předkladatel projektu:

3.1 Identifikace předkladatele projektu

Předkladatel: Mikroregion Kahan dso
Adresa: Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
Zástupce: RNDr. Petr Pospíšil, předseda správního výboru Mikroregionu Kahan
IČ: 71214038

3.2. Přehled partnerů projektu

 • obce Mikroregionu Kahan dso
 • Regionální úzkorozchodná železnice, o.p.s.

3.3. Manažer projektu

Jméno: Ing. Jaroslav Bohanes, projektový manažer Mikroregionu Kahan dso
Adresa: Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
Tel.: 546 429 048
Mob: 602 126 391
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Cíle projektu:

4.1. Celkový cíl

 • Zvýšení hospodářské prosperity prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Kahan a tím vytváření nových pracovních příležitostí v regionu

4.2. Specifické cíle (účel projektu)

 • Rozvinutí potenciálu regionu pro rozvoj cestovního ruchu (zejména využití geologického bohatství regionu)
 • Rozvoj nových a stávajících forem marketingu turistické destinace „Mikroregion Kahan“
 • Zvýšení návštěvnosti Mikroregionu Kahan a tím i příjmů z cestovního ruchu

4.3 Soulad cílů s rozvojovými dokumenty

 • Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010 – 2013
 • Priorita IV. Atraktivnost destinace, Opatření 2. Marketingová podpora kraje a Opatření 4. Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb
 • Priorita V. Kvalita prostředí a krajiny, Opatření 4. Rozvinutí potenciálu venkova
 • Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2007 – 2013
 • Priorita 2. Vytváření a zkvalitňování turistických produktu a posilování jejich marketingu
 • Strategie rozvoje Mikroregionu Kahan

5. Popis projektu

5.1 Multimediální prezentace regionu

Interaktivní mapa – zpracování interaktivní mapové aplikace pro internetové stránky www.mikroregionkahan.cz zahrnující zákresy Stezek permoníků, min. 10 panoramatických pohledů, 14 videospotů (viz. níže) a min. 60 fotografií turistických cílů a významných míst regionu

Videospoty (14 ks x 2 min) – zpracování atraktivních cca 2 min videospotů o mikroregionu a jeho obcích s důrazem na turistické cíle, produkty a služby pro interaktivní mapu regionu, propagační akce (např. veletrhy cestovního ruchu) a elektronické vizitky (viz. níže)

5.2 Tištěná prezentace regionu

Propagační letáky (16 000 ks) – zpracování a tisk informačního letáku (formát A4, plnobarevný, skládaný) pro propagaci Mikroregionu Kahan mezi širokou veřejností na propagačních akcích (např. veletrzích cestovního ruchu)

Mapy pro cyklo a pěší turistiku (3500 ks) – zpracování a tisk mapy pro propagaci šetrné turistiky v Mikroregionu Kahan mezi širokou veřejností na propagačních akcích (např. veletrzích cestovního ruchu)

5.3 Propagační akce

Hornický den (1 ks) – podpora uspořádání tradiční akce v Zastávce prostřednictvím zajištění dopravy účastníků parním vlakem z a do Brna a autobusem do a z Muzea průmyslových železnic

Otevírání studánek (1 ks) – podpora uspořádání tradiční akce v Újezdě u Rosice prostřednictvím zajištění vybudování altánku s posezením pro účastníky akce a ostatní návštěvníky tohoto turistického cíle jako úkrytu pro případ nepříznivého počasí

5.4 Rozvojové aktivity

Geocaching (1 ks) – návrh a realizace systému geocachingu zahrnujícího rozmístění 13 schránek na katastrech každé z obcí mikroregionu, výroba propagačních předmětů pro umístění do schránek (propisky atd.)

Geopark (1 ks) – zpracování studie proveditelnosti s vyhodnocením potenciálu mikroregionu pro zřízení geoparku jako turistického produktu, uspořádání schůzky zástupců Mikroregionu Kahan a dalších mikroregionů v oblasti Jihozápadního Brněnska se zástupci Ministerstva životního prostředí, stanovení akčního plánu, včetně finanční náročnosti a možných způsobů financování

Realizace projektu bude zajišťována jak vlastními silami mikroregionu, tak prostřednictvím odborných firem (dodavatelů) vybíraných dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
  IČO: 71214038
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  projekty, administrativní záležitosti
  +420 602 126 391; Lenka Blažejovská

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě, soutěže
  S párou za horníky
  +420 604 206 662; Halka Horká


Děkujeme našim partnerům


© Mikroregion Kahan dso