"Československo, Česko a Slovensko a …“

09/2013 − 06/2014

Projekt v rámci 10/FMP výzvy s názvem „Československo, Česko a Slovensko a …“ z Regionu Bílé Karpaty z fondu mikroprojektů bude realizován Mikroregionem Kahan a Mikroregionem Velká Fatra, který je již několik roků partnerem našeho regionu.

Spolufinancování projektu v rámci 10/FMP výzvy s názvem „Československo, Česko a Slovensko a …“ z Regionu Bílé Karpaty z fondu mikroprojektů s celkovým rozpočtem 21 709,70 EUR se spoluúčastí MR Kahan dso 4 341,94 EUR bude realizován v období od 1.9.2013 do 30.6.2014.

Cíle mikroprojektu
Hlavní cíl
Hlavním cílem projektu je rozvoj a zvýšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů.

Těmito aktivitami budou naplněny cíle fondu:

• dojde k navázání spolupráce mezi studenty gymnázií a žáky základních škol a profesory z obou stran hranic - navázání spolupráce a předání vzpomínek a vlastních zkušeností z fungování společného státu penzisty, kteří jsou v rámci mikroregionů organizování a pravidelně se scházejí, prohloubí se spolupráce mezi obcemi na obou stranách hranice
• mezi všemi zúčastněnými skupinami dojde v rámci projektu díky soutěži o nejlepší projekt a organizaci pobytu s poznáním místních kulturních tradic k navázání trvalé spolupráce a přátelství
Obce získají informace o fungování přerozdělení daňových výnosů a dalších aspektů společných problémů i rozdílů ve fungování veřejné správy na druhé straně hranice a získají a inspiraci pro další projekty v obci a řešení problémů jako např. nezaměstnanost, problémy národnostních menšin, dojíždění občanů za prací, využití turistického ruchu v obcích atd.

Specifický cíl 1
Setkávání studentů, dětí a mládeže - pomocí výtvarné, literární soutěže dojde k setkání všech studentů, kteří se budou projektu účastnit. Při prezentaci vítězných prací na společném česko-slovenském setkání, které proběhne nejdříve v Čechách a poté na Slovensku dojde k navázání přátelství i další spolupráce na budoucích projektech.

Specifický cíl 2
Společná propagace kulturního a historického bohatství mikroregionu - na setkání studentů, penzistů i zástupců samospráv se bude každý region prezentovat a představí přítomným svoje kulturní a historické bohatství. Penzisté zpracují vzpomínky na společný stát a předají je mladší generaci, zástupci samospráv představí fungování obcí, jejich společné i odlišné problémy na obou stranách hranic.

Specifický cíl 3
Propojení a společné plánování a realizace aktivit v rámci poznávání regionu - díky společnému worshopu dojde k výměně zkušeností i navázání další spolupráce mezi školami mezi skupinami penzistů a k prohloubení spolupráce mezi českými a slovenskými obcemi. Zástupci obcí si vymění zkušenosti při řešení problémů veřejné správy, získají cenné podněty od studentů, penzistů o jejich chápání fungování veřejné správy. Možnost otevření úřadu pro mladší i starší generaci, vzájemné pochopení řešených problémů. Obce získají možnost vybudovat si kontakty pro spolupráci se školou, studenty i penzisty na dalších projektech.

Specifický cíl 4
Podpora produkce typických krajových produktů a jejich prezentace - návštěvou všech památek a prezentace krajových produktů na workshopu i při společném setkání žáků, studentů, penzistů a samospráv budou pomocí power-pointu prezentovány krajové speciality a produkty.

Popis aktivit
Představení obcí a regionů v obci Zastávka na gymnáziu + pobyt slovenských penzistů v regionu 1.9.2013 - 31.12.2013.

Zástupci obou regionů tj. Kahan a Velká Fatra z řad samosprávy zpracují minimálně za jednu obec a maximálně za tři obce z každého regionu power-pointovou prezentaci se zadanou strukturou v délce 15-20 min (délka trvání jedné prezentace) s obsahem:

1. Minulost obce od jejího vzniku do roku 1989
2. Fungování obce od roku 1989 do současné doby se zaměřením na vývoj příjmů obcí ze státního rozpočtu, úkoly obce deklarované od státu a realizované projekty v obci s důrazem na přeshraniční spolupráci
3. Budoucnost obce, vize obce a její investiční plány, závislost obce na příjmech ze státního rozpočtu, přínosy spolupráce mezi obcemi Česka a Slovenska (viz minulý projekt mikroregionů), další rozpočtové příjmy obce. Pro slovenské penzisty bude připraven dvou denní program zaměřený na poznání regionu Kahan s důrazem na místní pamětihodnosti (zámek Rosice, věžní doly Simson, kostely v obcích, kulturní a informační centra, památník Pohádky máje a další) a společné setkání s českými penzisty na společenském večeru v obci Zastávka.
V Mikroregionu Kahan a Združenie cestovného ruchu Velká Fatra fungují dlouhodobě kluby seniorů. Oba kluby seniorů se v minulých letech již setkaly a navázaly spolupráci. Jejich organizaci navštíví zástupce mikroregionu (manažer nebo koordinátor projektu) a představí jim projekt, požádá je o zpracování jedné prezentace na téma představení obcí a regionů. Na slovenské straně provede výběr manažer projektu se zástupcem Združenie cestovného ruchu Velká Fatra stejným způsobem.

Výběr seniorů na pobyt v u partnera projektu budou provádět zástupci vedení jednotlivých klubů seniorů mikroregionu tak, aby byly zastoupeny ve skupině všechny členské obce mikroregionu a počet nepřesáhl kapacitu projektu tj. 40 osob z každé partnerské strany. Kluby seniorů mají s touto činností výběru vhodných kandidátů dlouhodobé zkušenosti. Kluby pořádají během roku celou řadu akcí, na které je omezena kapacita a tak mají vytvořen vlastní pořadník pro členy, aby se postupně na každé akci vystřídali senioři z celého klubu. Mikroregion Kahan i Združenie cestovného ruchu Velká Fatra s kluby pravidelně spolupracují a pořádají pro ně cca 2 akce ročně, proto přenechali zodpovědnost výběru na vedení klubu, kteří s výběrem mají zkušenost a senioři jsou s tímto postupem dlouhodobě spokojeni.

V termínu 27.−28.9.2013 proběhne „Přestavení obcí a regionů“ ve městě Zbýšov. Účast 40 slovenských penzistů z regionu Velká Fatra a zástupců samosprávy, ze strany českého partnera budou přítomni zástupci seniorů z Mikroregionu Kahan, samosprávy a Gymnázia T.G. Masaryka. Místo bylo zvoleno tak, aby kapacitně splnilo možnosti a požadavky na množství účastníků a nemuselo se mnoho přejíždět na stravu a ubytování.

Půjde o dvoudenní pobyt.

Představení obcí a regionů v Martině na gymnáziu + pobyt českých penzistů na Slovensku
1.9.2013 − 31.12.2013
Zástupci obou regionů tj. Kahan a Velká Fatra z řad samosprávy zpracují minimálně za jednu obec a maximálně za tři obce z každého regionu power-pointovou prezentaci se zadanou strukturou v délce 15-20 min (délka trvání jedné prezentace) s obsahem:

1. Minulost obce od jejího vzniku do roku 1989
2. Fungování obce od roku 1989 do současné doby se zaměřením na vývoj příjmů obcí ze státního rozpočtu, úkoly obce deklarované od státu a přínos projektů s přeshraničním dopadem
3. Budoucnost obce, vize obce a její investiční plány, závislost obce na příjmech ze státního rozpočtu, přínosy spolupráce mezi obcemi Česka a Slovenska (viz minulý projekt mikroregionů), další rozpočtové příjmy obce. Pro české penzisty bude připraven pobyt v regionu Vel´ká Fatra s dopadem na poznání regionu, muzeum Jána Kollára v Mošovcích, muzeum řemeslné výroby v Mošovcích, poznání turistické oblasti Veĺká Fatra a dalších místních tradicí. Plánován je i společný společenský večer spolu se slovenskými penzisty v jedné z obcí regionu Vel´ká Fatra.
V termínu 3.−4.10.2013 proběhne „Přestavení obcí a regionů v Mošovcích“. Účast 40 českých penzistů z Mikrorgionu Kahan a zástupců samosprávy, ze strany slovenského partnera budou přítomni zástupci seniorů z regionu Velká Fatra, samosprávy a Gymnázia Martin. Místo bylo zvoleno tak, aby kapacitně splnilo možnosti a požadavky na množství účastníků a nemuselo se mnoho přejíždět na stravu a ubytování.

Vyhlášení soutěže a její zadání na školách
1.9.2013 − 31.12.2013
Žákům a studentům obou partnerů a všem kteří se do projektu přihlásí budou zadány manažerem projektu a ředitelem školy parametry soutěže.

1. Výtvarná soutěž na téma "Československo, Česko a Slovensko a ..." libovolný formát výkresu, libovolnou technickou výtvarného zpracování
2. Literární soutěž na téma pro české studenty : „Ján Kollár“ a Slávy dcera pro slovenské studenty „Vilém Mršťík“ a Pohádka máje, vlastní pohled na život a dílo literáta a dopad díla na region a jeho obyvatele, rozsah 2 A4 písmo Arial, velkost písma 12
3. Power-point prezentace na téma - "Československo, Česko a Slovensko a ..." Délka prezentace min. 10 max. 15 minut, vlastní hodnocení dopadu společného státu a jeho rozpadu na region v němž žák, student žije či studuje s využitím informací získaných od penzistů a zástupců samospráv z obou stran hranic
Za každou školu budou vybraná díla řediteli škol tak, aby hodnotitelé obou partnerů hodnotili celkem maximálně 30 výtvarných a 30 literárních prací a 10 power-pointových prací. Podmínky soutěže předá zástupcům škol manažer projektu za každou stranu hranice a postará se o publicitu a vyhlášení soutěže.

Mikroregion Kahan osloví: ZŠ Zastávka, Gymnázium Zastávka, ZŠ Ostrovačice, ZŠ Zbýšov, ZŠ Rosice. Vybrány jsou základní školy z celého mikroregionu kde je zastoupen II stupeň.

Združenie cestovného ruchu Velká Fatra osloví: Gymnázium V. P. Tótha Martin, ZŠ Belá-Dulice, ZŠ Košťany nad Turcom, ZŠ Mošovce, Gymnázium Andrea Lettricha. Vybrány jsou základní školy z celého mikroregionu kde je zastoupen II stupeň. Žáci budou osloveni prostřednictvím svých učitelů – kteří budou informování od ředitelů škol, které budou informovat manažeři. Všem budou předány písemné materiály (tiskopisy pol. 4.2) pro žáky s informacemi o možnosti zapojení do projektu, dále budou na každé školy vylepeny plakáty s informacemi o projektu, o způsobu zapojení do projektu a s kontakty na manažery projektu.

Předpoklad počtu zapojení žáků z celkového počtu škol Česko i Slovensko:

Zapojení do projektu budou žáci druhých stupňů ZŠ a středních škol. Vybraní dva nejlepší žáci za každou školu v každé kategorii se zúčastní vyhlášení nejlepších prací s programem na poznání regionu na straně partnera. To je celkem 30 žáků ze Slovenska a 30 žáků z Česka.

Vyhodnocení soutěže v obci Zastávka a v obci Mošovce
1.1.2014 − 30.4.2014
Zpracované a vybrané práce budou hodnoceny vždy oboustranně:

• české práce žáků a studentů budou hodnoceny slovenskou stranou - slovenské práce žáků a studentů budou hodnoceny českou stranou
Hodnotitelé budou zástupci samospráv, škol a penzistů, které jmenuje manažer projektu na každé straně hranice.

Slovenské práce žáků a studentů budou hodnoceny českým partnerem tj českými hodnotiteli (2 zástupci českých penzistů, 3 zástupci české samosprávy, 1 zástupce českého gymnázia). České práce žáků a studentů budou hodnoceny slovenským partnerem tj slovenskými hodnotiteli (2 zástupci slovenských penzistů, 3 zástupci slovenské samosprávy, 1 zástupce slovenského gymnázia). Hodnotitelům budou předány řediteli vybrané práce, v počtu 30 ks výtvarné práce, 30 ks literární práce a 10 ks power-pointové práce za každou stranu. Hodnotitelé se sejdou na setkání s manažerem projektu ve svém regionu, práce budou předány manažerem projektu z druhé strany hranice, tj. na Slovensko doveze práce český manažer projektu a do Česka slovenský manažer projektu. Práce budou předány na sídlo obou partnerů.

Vyhlášení nejlepších českých prací v Martině + pobyt studentů gymnázia Zastávka s programem zaměřeným na poznání regionu Veľká Fatra
1.5.2014 − 30.6.2014
Závěrem projektu je představení nejlepších prací českých žáků a studentů na gymnáziu Martině. Pro české studenty, kteří se projektu zúčastnili, bude připraven pobyt se zaměřením na místní památky a program připravený zástupci slovenské samosprávy a gymnázia v Martině, společné setkání s slovenskými studenty a žáky, kteří se projektu zúčastnili, poznání slovenského regionu a jeho kulturních památek. Předání cen českým žákům a studentům zástupci Združenia cestovného ruchu Vel´ká Fatra a manažerem projektu. Pobyt bude dvoudenní, bude organizován slovenským manažerem projektu.

Harmonogram pobytu žáků na Slovensku i v Česku:

První den po příjezdu slavnostní oběd, odpoledne vyhlášení nejlepších prací a jejich prezentace, následuje volný program cca 2 hod., večeře, ubytování, nocleh.

Druhý den po snídani slavnostní přijetí zástupci mikroregionu a měst, oběd, odpolední návštěva historických, kulturních a přírodních památek regionu, odjezd.

Organizaci pobytu zajišťují manažer a koordinátor projektu za příslušný mikroregion.

Účastníci zájezdu (způsob výběru žáků/studentů): Vybraní dva nejlepší žáci za každou školu v každé kategorii se zúčastní vyhlášení nejlepších prací s programem na poznání regionu na straně partnera. To je celkem 30 žáků ze Slovenska a 30 žáků z Česka plus doprovod

Jedná se tedy o 30 žáků ze SR, 30 žáků z ČR plus doprovod (jeden autobus tedy bude mít vždy 30 žáků + 15 osob doprovod z ČR) a ze Slovenska (30 žáků + 15 osob doprovod z SR).

Vyhlášení nejlepších slovenských prací v Zastávce + pobyt studentů gymnázia Martin s programem zaměřeným na poznání regionu Kahan a kulturním programem pro studenty
1.5.2014 − 30.6.2014
Nejlepší slovenské práce budou představeny, zhodnoceny na společném dvou denním setkání na české straně v gymnáziu Zastávka. Pro slovenské studenty, kteří se projektu zúčastnili, bude připraven pobyt se zaměřením na poznání regionu Kahan a program připravený zástupci české samosprávy, gymnázium v Zastávce připraví kulturní či sportovní program pro studenty a společný pobyt českých a slovenských studentů v regionu. Pobyt bude organizovat manažer projektu za českou stranu a bude dvoudenní.

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
  IČO: 71214038
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  projekty, administrativní záležitosti
  +420 602 126 391; Lenka Blažejovská

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě, soutěže
  S párou za horníky
  +420 604 206 662; Halka Horká


Děkujeme našim partnerům


© Mikroregion Kahan dso

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Facebook
Marketingové nástroje pro Facebook
Přijmout
Odmítnout
Ostatní
Ostatní
Přijmout
Odmítnout