Destinační management mikroregionu Kahan

4/2008 − 4/2009

28.2.2008 Mikroregion Kahan dso podal žádost v rámci ROP NUTS II Jihovýchod v prioritní ose 11. 2. Rozvoje udržitelnosti cestovního ruchu a v oblasti podpory 11. 2. 2 Rozvoje služeb v cestovním ruchu projekt „Destinační management mikroregion Kahan“ s plánovaným termínem realizace – zahájení duben 2008, ukončení duben 2009.

Stručný popis projektu:

V oblasti cestovního ruchu je cílem Mikroregion Kahan dso zvýšení turistické atraktivity, zkvalitnění služeb pro turisty, zlepšení propagace a tím i přikládání většího množství turistů do regionu. Projekt „Destinační management Mikroregionu Kahan“ je zaměřen na realizaci aktivit vycházející ze zpracované Strategie rozvoje mikroregionu. Předmětem projektu je:

 1. zpracování marketingové studie analyzující všechny relevantní faktory cestovního ruchu na území mikroregionu s vazbami na oblast jihozápadního Brněnska
 2. vytvoření akčního plánu rozvoje cestovního ruchu na základě zpracované market. studie
 3. vytvoření sezónních produktových balíčků Jaro, Léto, Podzim, Zima zahrnujících turistické atraktivity, cíle a produkty dostupné v mikroregionu a na jihozápadním Brněnsku v jednotlivých ročních obdobích
 4. propagace sezónních produktových balíčků prostřednictvím tištěných letáků, účasti na veletrhu cestovního ruchu, mediální kampaně a rozšíření internetových stránek mikroregionu

Místo realizace projektu:

Místem realizace projektu je Mikroregion Kahan (kraj Jihomoravský, okres Brno – venkov, obce: Babice u Rosic, Lukovany, Příbram na Moravě, Rosice, Tetčice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zbýšov, Zastávka)

Územní působnost projektu je mikroregionální se značnými vazbami na celý region jihozápadního Brněnska.

Cíl projektu:

Obecnými cíli projektu jsou:

 • rozvoj cestovního ruchu, rozvoj regionální ekonomiky, zvýšení její konkurenceschopnosti a zvýšení životní úrovně obyvatel
 • zavedení principů dotačního managementu do rozhodování o směrech rozvoje cestovního ruchu na dotčeném území

Specifickými cíli projektu jsou:

 • vytvoření strategického materiálu pro další rozvoj cestovního ruchu
 • rozvoj spolupráce regionálních aktérů v oblasti cestovního ruchu v mikroregionu a v regionu jihozápadního Brněnska
 • zlepšení a sjednocení marketingové propagace mikroregionu

Odůvodnění projektu:

Pro další rozvoj mikroregionu v oblasti cestovního ruchu chybí potřebný strategický materiál, který by detailně popsal cílové skupiny, vytyčil hlavní směr rozvoje cestovního ruchu a určil základní opatření včetně vytváření turistických produktů a způsobu propagace mikroregionu jako turistické destinace. Mikroregionu také chybí ucelená nabídka stávajících turistických atraktivit, cílů a produktů v návaznosti na významné turistické cíle v okolí mikroregionu, která umožní přilákat do mikroregionu více turistů.

Výstupy projektu:

V rámci projektu bude realizován:

 • 1 strategický materiál (marketingová studie a akční plán rozvoje cest. ruchu), který určí základní směry rozvoje cestovního ruchu
 • 3 pracovní semináře k přípravě strategického materiálu
 • 4 marketingové produkty – nabídky aktivit pro turisty v mikroregionu a okolí pro jednotlivá roční období Jaro, Léto, Podzim, Zima
 • 20 000 ks letáků se sezónní nabídkou turistických produktů (4 x 4000 ks v ČJ, 1 x 2000 ks v AJ, 1 x 2000 ks v NJ)
 • 1 prezentace na veletrhu
 • 1 rozšíření internetových stránek o informace o sezónní nabídce turistických produktů

Předpokládané celkové výdaje projektu v tis. Kč:

1 019,5 tis. Kč z toho finanční účast předkladatele projektu (částka z celkových výdajů hrazené žadatelem): v tis. Kč 76,5 v % 7,5 z toho předpokládané zdroje spolufinacování projektu (krajské, národní, evropské): v tis. Kč 943,0 v % 92,5

Projekt Destinační management  MR Kahan  v programu ROP JV pod registračním číslem  CZ.1.11/2.2.00/01. 00078 nebyl schválen z důvodu nedosažení potřebného počtu bodů v soutěži s ostatními projekty.

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
  IČO: 71214038
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  projekty, administrativní záležitosti
  +420 602 126 391; Lenka Blažejovská

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě, soutěže
  S párou za horníky
  +420 604 206 662; Halka Horká


Děkujeme našim partnerům


© Mikroregion Kahan dso

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Facebook
Marketingové nástroje pro Facebook
Přijmout
Odmítnout
Ostatní
Ostatní
Přijmout
Odmítnout