Destinační management mikroregionu Kahan

4/2008 − 4/2009

28.2.2008 Mikroregion Kahan dso podal žádost v rámci ROP NUTS II Jihovýchod v prioritní ose 11. 2. Rozvoje udržitelnosti cestovního ruchu a v oblasti podpory 11. 2. 2 Rozvoje služeb v cestovním ruchu projekt „Destinační management mikroregion Kahan“ s plánovaným termínem realizace – zahájení duben 2008, ukončení duben 2009.

Stručný popis projektu:

V oblasti cestovního ruchu je cílem Mikroregion Kahan dso zvýšení turistické atraktivity, zkvalitnění služeb pro turisty, zlepšení propagace a tím i přikládání většího množství turistů do regionu. Projekt „Destinační management Mikroregionu Kahan“ je zaměřen na realizaci aktivit vycházející ze zpracované Strategie rozvoje mikroregionu. Předmětem projektu je:

 1. zpracování marketingové studie analyzující všechny relevantní faktory cestovního ruchu na území mikroregionu s vazbami na oblast jihozápadního Brněnska
 2. vytvoření akčního plánu rozvoje cestovního ruchu na základě zpracované market. studie
 3. vytvoření sezónních produktových balíčků Jaro, Léto, Podzim, Zima zahrnujících turistické atraktivity, cíle a produkty dostupné v mikroregionu a na jihozápadním Brněnsku v jednotlivých ročních obdobích
 4. propagace sezónních produktových balíčků prostřednictvím tištěných letáků, účasti na veletrhu cestovního ruchu, mediální kampaně a rozšíření internetových stránek mikroregionu

Místo realizace projektu:

Místem realizace projektu je Mikroregion Kahan (kraj Jihomoravský, okres Brno – venkov, obce: Babice u Rosic, Lukovany, Příbram na Moravě, Rosice, Tetčice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zbýšov, Zastávka)

Územní působnost projektu je mikroregionální se značnými vazbami na celý region jihozápadního Brněnska.

Cíl projektu:

Obecnými cíli projektu jsou:

 • rozvoj cestovního ruchu, rozvoj regionální ekonomiky, zvýšení její konkurenceschopnosti a zvýšení životní úrovně obyvatel
 • zavedení principů dotačního managementu do rozhodování o směrech rozvoje cestovního ruchu na dotčeném území

Specifickými cíli projektu jsou:

 • vytvoření strategického materiálu pro další rozvoj cestovního ruchu
 • rozvoj spolupráce regionálních aktérů v oblasti cestovního ruchu v mikroregionu a v regionu jihozápadního Brněnska
 • zlepšení a sjednocení marketingové propagace mikroregionu

Odůvodnění projektu:

Pro další rozvoj mikroregionu v oblasti cestovního ruchu chybí potřebný strategický materiál, který by detailně popsal cílové skupiny, vytyčil hlavní směr rozvoje cestovního ruchu a určil základní opatření včetně vytváření turistických produktů a způsobu propagace mikroregionu jako turistické destinace. Mikroregionu také chybí ucelená nabídka stávajících turistických atraktivit, cílů a produktů v návaznosti na významné turistické cíle v okolí mikroregionu, která umožní přilákat do mikroregionu více turistů.

Výstupy projektu:

V rámci projektu bude realizován:

 • 1 strategický materiál (marketingová studie a akční plán rozvoje cest. ruchu), který určí základní směry rozvoje cestovního ruchu
 • 3 pracovní semináře k přípravě strategického materiálu
 • 4 marketingové produkty – nabídky aktivit pro turisty v mikroregionu a okolí pro jednotlivá roční období Jaro, Léto, Podzim, Zima
 • 20 000 ks letáků se sezónní nabídkou turistických produktů (4 x 4000 ks v ČJ, 1 x 2000 ks v AJ, 1 x 2000 ks v NJ)
 • 1 prezentace na veletrhu
 • 1 rozšíření internetových stránek o informace o sezónní nabídce turistických produktů

Předpokládané celkové výdaje projektu v tis. Kč:

1 019,5 tis. Kč z toho finanční účast předkladatele projektu (částka z celkových výdajů hrazené žadatelem): v tis. Kč 76,5 v % 7,5 z toho předpokládané zdroje spolufinacování projektu (krajské, národní, evropské): v tis. Kč 943,0 v % 92,5

Projekt Destinační management  MR Kahan  v programu ROP JV pod registračním číslem  CZ.1.11/2.2.00/01. 00078 nebyl schválen z důvodu nedosažení potřebného počtu bodů v soutěži s ostatními projekty.

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
  IČO: 71214038
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  projekty, administrativní záležitosti
  +420 602 126 391; Lenka Blažejovská

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě, soutěže
  S párou za horníky
  +420 604 206 662; Halka Horká


Děkujeme našim partnerům


© Mikroregion Kahan dso