S Kahanem za permoníky

2008 − 2009

Mikroregion Kahan dso  podal žádost v červenci 2008  s názvem  „ S Kahanem za permoníky“. Rozpočet  projektu je v rozsahu  cca 1 100 000,- Kč.

S KAHANEM ZA PERMONíKY - Účelem projektu Mikroregionu Kahan propagace regionu jihozápadního Brněnska jako ojedinělé destinace na jižní Moravě s historií a památkami po těžbě černého uhlí. Cílem projektu pak je vytvoření turistických nabídek pro různé cílové skupiny (rodiny s dětmi, turisty v aktivním věku, seniory, cykloturisty, turisty na koních, školy) s prezentací historie a památek po těžbě černého uhlí.

Součástí těchto nabídek bude také prezentace dalších turistických cílů a služeb pro turisty (ubytování, stravování atd.). Nabídky budou zpracovány ve formě jedno- a vícedenních výletů a budou propagovány v kampani prostřednictvím tištěných letáků, internetové prezentace a na veletrzích cestovního ruchu (Brno, Hradec Králové).

V rámci projektu bude vyznačena naučná stezka "S Kahanem za permoníky" s několika zastaveními u již instalovaných panelů. K naučné stezce bude zpracován informační leták.

Součástí projektu bude také organizace kulturní akce "Hornický den", která odkáže na historii a tradice regionu a která inovativním charakterem propojí kulturní program s pěším a cyklistickým výletem po otevřených památkách v regionu. Za účelem setkání partnerů projektu s dalšími subjekty cestovního ruchu v regionu bude uspořádán pracovní workshop.  

7.10.2008 byl projekt pod názvem "S Kahanem za permoníky" schválen. Je vedený v programu ROP JV pod registračním číslem CZ.1.11/2.2.00/02.00578

 

Plánovaný finanční rámec projektu: 
(pouze orientační charakter)
Předpokládané celkové výdaje 1 100 230,00
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje 0
Předpokládané celkové způsobilé výdaje 1 100 230,00
Předpokládané příjmy 0

 

Druh podpory Výše příspěvku
v Kč
Podíl na celkových
způsobilých
výdajích (v %)
Příspěvek ze strukturálního 
fondu ERDF (dále jen „SF“)
935 194,80 85
Podíl křížového spolufinancování 
(max. 10% způsobilých výdajů)
0 0
Příspěvek z národních veřejných
zdrojů (RR)
82 517,19 7,5
Vlastní spolufinancování 82 518,01 7,5
Celkové způsobilé výdaje 1 100 230,00 100

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
  IČO: 71214038
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  projekty, administrativní záležitosti
  +420 602 126 391; Lenka Blažejovská

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě, soutěže
  S párou za horníky
  +420 604 206 662; Halka Horká


Děkujeme našim partnerům


© Mikroregion Kahan dso