Renovace Dolu Simson - I. etapa

2009

Stručná charakteristika (anotace) projektu: 

Obsahem projektu "Renovace Dolu Simson pro účely rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Kahan – I. etapa" je zpracování komplexní Studie renovace a využití Dolu Simson, která bude obsahovat analýzu stávajícího stavu, návrh celkového využití budovy, těžní věže a bezprostředního okolí pro cestovní ruch a předběžnou kalkulaci nákladů nutných stavebních úprav. Součástí zpracování Studie renovace a využití Dolu Simson bude také projednání navrhovaných úprav s příslušnými institucemi (Památkový úřad, Báňský úř ad atd.). 

    

položka
RS
popis
položky
RS
celkem
projekt
v Kč.
celkový
podíl
obcí
v Kč.
výdaje
obce,
která je
nositelem
projektu
v Kč.
podíl
ostatních
obcí,
účastnících
se na 
projektu
v Kč.
přijaté
účelové
finanční
daty
v Kč.
ostatní
v Kč
dotace z 
Programu
obnovy
venkova
v Kč.
6119 Ostatní nákup
dlouhodobého
nehmotného
majetku 
350000 105000  105000        245000
  Náklady celkem 350000 105000  105000        245000

Renovace dolu Simson I.etapa – schváleno 184 000,- Kč,
MR Kahan 30% finanční spoluúčast 80 000,- Kč. 
Projekt byl pokryt zhruba ze 2/3, požadavek v žádosti byl na  350 000,- Kč.

MR Kahan bude v měsíci červnu 2009 vypisovat výzvu na výběr uchazeče, který je schopen zpracovat  komplexní Studii renovace
a využití Dolu Simson dle zadaných podmínek

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
  IČO: 71214038
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  projekty, administrativní záležitosti
  +420 602 126 391; Lenka Blažejovská

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě, soutěže
  S párou za horníky
  +420 604 206 662; Halka Horká


Děkujeme našim partnerům


© Mikroregion Kahan dso