Dotační a projektové poradenství

2010

Stručná charakteristika projektu:

Cílem projektu je komplexní a systematický rozvoj mikroregionu Kahan prostřednictvím odborné podpory pracovníků mikroregionu rozpracování rozvojových projektových záměrů. Součástí této podpory bude i odborné vzdělávání pracovníků mikroregionu a obcí, rozpracování prioritních záměrů a zpracování kompletní žádosti některého z aktuálních záměrů. Tento systematický přístup zajistí mikroregionu optimální využití možných zdrojů v roce 2010.

  2010
Etapa / Aktivita projektu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Příprava projektu, zajištění jeho financování, výběr dodavatele X X X                  
Seminář na téma projektové řízení pro zástupce mikroregionu a obcí       X                
Seminář o zadávání veřejných zakázek a novele 417/2009 Sb.         X              
Detailní rozpracování min. 3 proj. záměrů (projektový management)           X X X X X X  
Sledování dotačních příležitostí a výběr projektového záměru pro rozpracování           X X X X X X  
Zpracování žádosti o dotaci                 X X X X
Závěrečné vyhodnocení akce                       X

Rozpočet projektu

Rozpočet byl sestaven na základě dodavatelských cen obvyklých v době zpracování. Konečná výše nákladů bude upřesněna dle výsledku výběrového řízení.

Předpokládá se finanční zajištění 50 % nákladů ze zdrojů Mikroregionu Kahan dso a 50 % z dotace Programu rozvoje venkova JMK. Žadatel rovněž zajistí náklady nutné pro koordinaci a řízení projektu v průběhu jeho realizace.


Celkové náklady projektu

Celkové náklady projektu v roce 2010 činí  105 000,- Kč.
Finanční krytí v roce 2010 je uvažováno podílové, tj. 52 500,- Kč dotace Programu rozvoje venkova (50 %) a 52 500,- Kč prostředky Mikroregionu Kahan dso (50 %).

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
  IČO: 71214038
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  projekty, administrativní záležitosti
  +420 602 126 391; Lenka Blažejovská

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě, soutěže
  S párou za horníky
  +420 604 206 662; Halka Horká


Děkujeme našim partnerům


© Mikroregion Kahan dso