Revitalizace a doplnění mobiliáře Stezek permoníků

2010

Stručná charakteristika projektu

Cílem projektu je obnova a doplnění mobiliáře cykloturistických okruhů Stezky permoníků I. a II.


Časový harmonogram prací

Časový harmonogram byl stanoven vzhledem k charakteru obsahu projektu s ohledem na vhodná roční období.

  2010
Etapa / Aktivita projektu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Příprava projektu, zajištění jeho financování, výběr dodavatele X X X                  
Obnova značení a informačních panelů na Stezce permoníků I.       X  X            
Doplnění značení na Stezce permoníků II.       X  X            
Instalace 2 odpočívadel na Stezce permoníků I.        X  X X            
Instalace outdoorových fitness prvků na Stezku permoníků I. a II.        X  X X            
Slavnostní zahájení cyklistické sezóny            X            
Závěrečné vyhodnocení akce                       X

Rozpočet projektu

Rozpočet byl sestaven na základě dodavatelských cen obvyklých v době zpracování. Konečná výše nákladů bude upřesněna dle výsledku výběrového řízení.
Předpokládá se finanční zajištění 30 % nákladů ze zdrojů Mikroregionu Kahan dso a 70 % z dotace Programu rozvoje venkova JMK. Žadatel rovněž zajistí náklady nutné pro koordinaci a řízení projektu v průběhu jeho realizace.

Celkové náklady projektu

Celkové náklady projektu v roce 2010 činí  225 000,- Kč. Finanční krytí v roce 2010 je uvažováno podílové, tj. 157 500,- Kč dotace Programu rozvoje venkova (70 %) a 67 500,- Kč prostředky Mikroregionu Kahan dso (30 %).

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
  IČO: 71214038
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  projekty, administrativní záležitosti
  +420 602 126 391; Lenka Blažejovská

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě, soutěže
  S párou za horníky
  +420 604 206 662; Halka Horká


Děkujeme našim partnerům


© Mikroregion Kahan dso